Prejsť na obsah
Študenti

V súvislosti s aktuálnou epidemickou situáciou a platými uzneseniami Vlády Slovenskej republiky a Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky rektor STU vydal

Harmonogram akademického roka 2021/2022 je určený v zmysle čl. 8 bod 3 Študijného poriadku Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v platnom znení nasledovne:

Zimný semester 

01. 09. 2021 - 13. 02. 2022

úvod do štúdia1) 02. 09. 2021 – 18. 09. 2021
slávnostné otvorenie akademického roka 20. 09. 2021

výučba

20. 09. 2021 - 18. 12. 2021

zimné prázdniny

20. 12. 2021 - 31. 12. 2021

skúškové obdobie

03. 01. 2022 - 12. 02. 2022

Letný semester

14. 02. 2022 - 31. 08. 2022

výučba

14. 02. 2022 - 14. 05. 2022

skúškové obdobie

16. 05. 2022 - 25. 06. 2022

letné prázdniny

27. 06. 2022 - 31. 08. 2022

1) Úvod do štúdia je určený pre študentov zapísaných do prvého roku štúdia bakalárskych študijných programov, pričom konkrétne termíny konania určí dekan príslušnej fakulty STU, resp. riaditeľ Ústavu manažmentu STU.

Akademický rok sa člení na dva semestre: zimný semester a letný semester.
Výučba v každom semestri trvá 13 týždňov.
Skúškové obdobie v každom semestri trvá 6 týždňov.
Počet dní prázdnin je 55 (pracovných dní).
Slávnostné otvorenie akademického roka 2022/2023 je určené na  19. septembra 2022.

Prehľadný harmonogram akademického roka 2021/2022.

01. 09. 2021 Deň Ústavy Slovenskej republiky      
15. 09. 2021 Sviatok Sedembolestnej Panny Márie
01. 11. 2021 Sviatok všetkých svätých
17. 11. 2021 Deň boja za slobodu a demokraciu 
24. 12. 2021 Štedrý deň 
25. 12. 2021 Prvý sviatok vianočný     
26. 12. 2021 Druhý sviatok vianočný
01. 01. 2022 Deň vzniku Slovenskej republiky
06. 01. 2022 Zjavenie Pána (Traja králi)
15. 04. 2022 Veľký piatok
18. 04. 2022 Veľkonočný pondelok
01. 05. 2022 Sviatok práce
08. 05. 2022 Deň víťazstva nad fašizmom
05. 07. 2022 Sviatok svätého Cyrila a Metoda
29. 08. 2022 Výročie SNP