Prejsť na obsah
Univerzita

Sumár všetkých vnútorných predpisov STU bez ohľadu na rok vydania.

Vnútorné predpisy STU - 2014

Číslo vnútorného predpisu STU Názov vnútorného predpisu STU
1/2014 Dodatok číslo 1 k vnútornému predpisu č. 1/2013 Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov na STU
2/2014 Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov na STU (ÚPLNÉ ZNENIE V ZNENÍ DODATKU ČÍSLO 1)
3/2014 Vnútorný systém kvality na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave