Prejsť na obsah
Univerzita

Predseda:
Redhammer  Robert, prof.h.c. prof. Ing., PhD.
Podpredseda:
Peciar Marián, prof. Ing., PhD.
Tajomníčka:
Petríková Dagmar, Ing.
Členovia z univerzity:
 
Bieliková Mária, prof. Ing., PhD.
Čambál Miloš, prof. Ing., CSc.
Čičák Pavel, prof. Ing., PhD.
Donoval Daniel,  prof. Ing., DrSc.
Gatial Anton, prof. Ing., DrSc.
Híveš Ján, prof. Ing., PhD.
Janíček František, prof. Ing., PhD.
Mesiar Radko, prof. RNDr., DrSc.
Moravčík Oliver, Dr.h.c. prof. Dr. Ing. 
Návrat Pavol, prof. Ing., PhD.
Oravec Miloš, prof. Dr. Ing.
Paliatka Peter, prof. akad. soch.
Peterka Jozef, prof. Dr. Ing.
Smieško Viktor, prof. Ing., PhD.
Stanko Štefan, prof. Ing., PhD.
Szolgay Ján, prof. Ing., PhD.
Šajbidor Ján, Dr.h.c. prof. Ing., DrSc.
Šooš Ľubomír, prof. Ing., PhD.
Špaček Robert, prof. Ing. arch., CSc.
Unčík Stanislav, prof. Ing., PhD.
Urban František, prof. Ing., CSc.
Vitková Ľubica, doc. Ing. arch., PhD.
Zajko Marián, doc. Ing., PhD., MBA
Externí členovia:
Čorejová Tatiana, Dr.h.c. prof. Ing., PhD. Žilinská univerzita v Žiline
Dado Milan, prof. Ing., PhD.     Žilinská univerzita v Žiline
Fodrek Peter, hosť.prof. Ing., PhD.  PRVÁ ZVÁRAČSKÁ a.s.
Hrdina Vojtech, Ing. arch., PhD.   AUREX s.r.o.
Kmeť Stanislav, prof. Ing., CSc. Technická univerzita v Košiciach
Matiašovský Peter, Ing., CSc.  Ústav stavebníctva a architektúry SAV
Mičieta Karol, Dr.h.c. prof. RNDr., PhD. Univerzita Komenského v Bratislave
Rajniak Pavol, doc. Ing., DrSc. Process Systems Enterprise, Londýn
Scheber Anton, Ing., CSc. Softec, s.r.o.
Slezák Vladimír, Ing. Siemens s.r.o.
Šajgalík Pavol, prof. RNDr., DrSc.   Slovenská akadémia vied
Štěpánek Petr, prof. RNDr. Ing., CSc.  Vysoké učení technické v Brne