Prejsť na obsah
Univerzita

Predseda:
Fikar Miroslav, prof, Ing., DrSc.
Podpredseda:
Kopáčik Alojz, prof. Ing., PhD.
Tajomníčka:
Petríková Dagmar, Ing.
Členovia z univerzity:
Bakošová Monika, doc. Ing., PhD.
Čambál Miloš, prof. Ing., CSc.
Čaplovič Ľubomír, prof. Ing., PhD.
Čičák Pavel, prof. Ing., PhD.
Donoval Daniel, prof. Ing., DrSc.
Ďuriš Stanislav, prof. Ing., PhD.
Gatial Anton, prof. Ing., DrSc.
Gregor Pavel, prof. Ing. arch., PhD.
Híveš Ján, prof. Ing., PhD.
Hlavčová Kamila, prof. Ing., PhD.
Janíček František, prof. Ing., PhD.
Kotuliak Ivan, prof. Ing., PhD.
Lucká Mária, prof. RNDr., PhD.
Moravčík Oliver, Dr.h.c. prof.h.c. prof. Dr. Ing. 
Oravec Miloš, prof. Dr. Ing.
Paliatka Peter, prof. akad. soch. 
Polakovič Milan, prof. Ing., PhD.
Peciar Marián, prof. Ing., PhD.
Šooš Ľubomír, Dr.h.c. prof. Ing., PhD.
Špaček Robert, prof. Ing. arch., CSc.
Špirková Daniela, doc. Ing., PhD.
Šugár Peter, prof. Ing., CSc.
Szolgay Ján, prof. Ing., PhD.
Uherek František, prof. Ing., PhD.
Unčík Stanislav, prof. Ing., PhD.
Urban František, prof. Ing., PhD.
Vitková Ľubica, doc. Ing. arch., PhD.
Zajko Marián, doc. Ing., PhD.MBA
Závodný Ľubomír, hosť.prof. Ing. arch.
Externí členovia:
Bieliková Mária, prof. Ing., PhD.
Jandačka Jozef, prof. Ing., PhD. Žilinská univerzita v Žiline
Kmeť Stanislav, prof. Ing., CSc. Technická univerzita v Košiciach
Lapin Juraj, Ing., DrSc.  ÚMMS SAV
Luka Pavel, Ing. ESET
Matiašovský Peter, Ing., CSc.  ÚSTARCH SAV
Matušek Alexander, Ing. ZAP SR
Omastová Mária, Ing., DrSc. ÚP SAV
Šajgalík Pavol, prof. RNDr., DrSc.   Slovenská akadémia vied
Ševčovič Daniel, prof. RNDr., DrSc. Univerzita Komenského v Bratislave
Štěpánek Petr, prof. RNDr. Ing., CSc., dr.h.c. Vysoké učení technické v Brne
Števček Marek, prof. JUDr., PhD. Univerzita Komenského v Bratislave