Prejsť na obsah
Univerzita

2022 

18.01.2022 Zápisnica z 1. rokovania

24.01.2022 Schvaľovanie zloženia PS fakúlt pre posúdenie súladu ŠP so štandardmi

14.02.2022 Schvaľovanie zmeny člena PS / ŠO - CHIaT - FCHPT

18.02.2022 Schvaľovanie zloženia PS / ŠO - stavebníctvo - SvF

08.03.2022 Schvaľovanie člena za kvalitu odboru HaI konania autoamtizácia ( MTF, SjF, FCHPT)

24.03.2022 Posúdenie stanovísk PS k plneniu štandardov pre ŠP - FEI

01.04.2022 Posúdenie stanovísk PS k plneniu štandardov pre ŠP - MTF

11.04.2022 Posúdenie stanovísk PS k plneniu štandardov pre ŠP - FCHPT

21.04.2022 Posúdenie stanoviska PS k plneniu štandardov pre HaI odb. - pozemné stavby - SvF

26.04.2022 Posúdenie stanovísk PS k plneniu štandardov pre ŠP - SvF 

03.05.2022 Posúdenie stanovísk PS k plneniu štandardov pre ŠP - SjF

11.05.2022 Posúdenie stanovísk PS k plneniu štandardov pre ŠP - FAD; FIIT; UM 

13.05.2022 Schvaľovanie zloženia PS / ŠO - stavebníctvo; ŠO - krajinárstvo - SvF

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 

28.04.2021 Zápisnica z 1. rokovania

11.05.2021 Zápisnica z 2. rokovania Návrhy

       14.05.2021 Hlasovanie per rollam - Zloženie pracovných skupín navrhované FEI a FIIT

       20.05.2021 Hlasovanie per rollam - Zloženie pracovnej skupiny navrhovanej UM

03.06.2021 Zápisnica z 3. rokovania

       20.07.2021 Hlasovanie per rollam - Úprava ŠP v rozsahu § 2 písm. g) zákona č. 269/2018 Z. z., ktorým boli priznané práva s časovým obmedzením

       18.08.2021 Hlasovanie per rollam -  Zrušenie bakalárskeho študijného programu kvalita produkcie - MTF STU so sídlom v Trnave 

25.11.2021 Zápisnica zo 4. rokovania