Prejsť na obsah
Univerzita

vedenie STU
Bittera Mikuláš, doc. Ing., PhD.
Híveš Ján, prof. Ing., PhD.
Moravčík Oliver, Dr. h.c. prof. Dr. Ing. 
Stanko Štefan, prof. Ing., PhD.
Strémy Maximilián, doc. Ing., PhD.
Vitková Ľubica, prof. Ing. arch., PhD.
Peciar Marián, prof. Ing., PhD.
Igliar Rastislav, Mgr.

dekani fakúlt
Čambál Miloš, prof. Ing., PhD.
Gatial Anton, prof. Ing., DrSc.
Gregor Pavel, prof, Ing. arch., PhD.
Kotuliak Ivan, prof. Ing., PhD.
Oravec Miloš, prof. Dr. Ing.
Šooš Ľubomír, Dr. h.c. prof. Ing., PhD.
Unčík Stanislav, prof. Ing., PhD.

 
zástupca odborov
Ujhelyiová Anna, doc. Ing. Csc,

zástupca študentov
Majstrík Andrej, Bc.

tajomníčka
Jevčáková Erika, BSBA