Prejsť na obsah
Univerzita

PREDSEDA
PECIAR Marián, prof. Ing., PhD. (SjF)

PODPREDSEDA
STANKO Štefan, prof. Ing., PhD. (SvF)

TAJOMNÍČKA
DUBECKÁ Magdaléna, Mgr.

Členovia – zamestnanecká časť
ANDRÁŠ Milan, doc. Ing. arch., PhD. (FA)
BENCEL Rastislav, Ing., PhD. (FIIT)
BITTERA Mikuláš, doc. Ing., PhD. (FEI) 
ČAPLOVIČ Ľubomír, prof. Ing., PhD. (MTF)
ČIČÁK Pavel, prof. Ing., PhD. (FIIT)
GULAN Ladislav, prof. Ing., PhD. (SjF)
HÍVEŠ Ján, prof. Ing., PhD. (FCHPT)
HUBINSKÝ Peter, prof. Ing., PhD. (FEI)
HRUŠTINEC Ľuboš, doc. Ing., PhD. (SvF)
HUDEC Ivan, prof. Ing., PhD. (FCHPT)
CHMELKO Vladimír, doc. Ing.,PhD. (SjF)
JANÍČEK František, prof. Ing., PhD. (FEI)
JELEMENSKÝ Ľudovít, prof. Ing., DrSc. (FCHPT)
LUKEŠ Vladimír, prof. Ing., DrSc. (FCHPT)
NAĎ Milan, doc. Ing., CSc. (MTF)
NAHÁLKA Pavel, Ing. arch., PhD. (FA)
NEČAS Vladimír, prof. Ing., PhD. (FEI)
POKORNÝ Peter, doc. Ing., PhD. (MTF)
PUŠKÁR Branislav, doc. Ing. arch., PhD. (FA) 
RIDZOŇ František, doc. Ing., CSc. (SjF)
RIEDLMAJER Róbert, doc. Ing. PhD. (MTF)
ROLLOVÁ Lea, doc. Ing. arch., PhD. (FA)
ŠKULTÉTYOVÁ Ivona, prof. RNDr., PhD. (SvF)
ŠPIRKOVÁ Daniela, doc. Ing., PhD. (ÚM)
TRÚCHLY Peter, Ing., PhD. (FIIT)
VRANIĆ Valentíno, doc. Ing., PhD. (FIIT)
ZAJACOVÁ Janka, JUDr., PhD. (SvF)

Členovia – študentská časť
EKE Denis (ÚM)
ERDÉLYI Jaroslav, Ing. (FIIT)
HUSOVIČ Rudolf, Ing. (MTF)
CHUDIAK Filip, Bc. (FEI)
JÁGRIKOVÁ Sandra (FAD)
MAJSTRÍK Andrej, Ing. (SjF) - predseda ŠČ AS
MALINIAKOVÁ Karin, Bc. (FIIT)
MIERKA Martin, Ing. Mgr. (FEI)
MICHALÍK Ivan (SjF)
SMORÁDKOVÁ Kristína, Bc. (FCHPT)
ŠALIGA Tomáš, Bc.  (SvF)
ŠULGAN Branislav, Ing. (FCHPT) 
ŠVOLÍK Milan, Bc. (SvF) - podpredseda ŠČ AS
VIVODÍK Jozef, Bc. (MTF))
VOJTEK Pavol, Bc. (FAD)

Ekonomická komisia  (EK) pracuje v zložení:
CHMELKO Vladimír, doc. Ing., PhD. - predseda EK
BITTERA Mikuláš, doc. Ing., PhD.
HUDEC Ivan, prof. Ing., PhD..
HUSOVIČ Rudolf, Ing
HRUŠTINEC Ľuboš, doc. Ing., PhD.
POKORNÝ Peter, doc. Ing., PhD. (MTF)
NAHÁLKA Pavel, Ing. arch., PhD.
TRÚCHLY Peter, Ing., PhD.
VOJTEK Pavol, Bc.

Legislatívna komisia (LK) pracuje v zložení:
ZAJACOVÁ Janka, JUDr., PhD. – predsedníčka LK
ČAPLOVIČ Ľubomír, prof. Ing., PhD.
ČIČÁK Pavel,prof. Ing., PhD.
ERDÉLYI Jaroslav, Ing.
HUBINSKÝ Peter, prof. Ing., PhD.
JELEMENSKÝ Ľudovít, prof. Ing., DrSc.
RIDZOŇ František, doc. Ing., PhD.
ROLLOVÁ Lea, doc. Ing. arch., PhD.
ŠULGAN Branislav, Ing.

Pedagogická komisia (PK)  pracuje v zložení:
ŠKULTÉTYOVÁ Ivona prof. RNDr., PhD. – predsedníčka PK
BENCEL Rastislav, Ing., PhD.
EKE Denis
GULAN Ladislav, prof. Ing., PhD.
LUKEŠ Vladimír, prof. Ing., DrSc.
MALINIAKOVÁ Karin, Bc.
NEČAS Vladimír, prof. Ing., PhD. 
PUŠKÁR Branislav, doc. Ing. arch., PhD.
RIEDLMAJER Róbert, doc. Ing., PhD.
ŠPIRKOVÁ Daniela, doc. Ing., PhD.

Študentská komisia (ŠK)  pracuje v zložení:
MALINIAKOVÁ Karin, Bc. - predsedníčka ŠK
HUSOVIČ Rudolf, Ing.
CHUDIAK Filip, Bc.
JÁGRIKOVÁ Sandra
JELEMENSKÝ Ľudovít, prof. Ing., DrSc.
MICHALÍK Ivan
ŠALIGA Tomáš, Bc.
ŠKULTÉTYOVÁ Ivona, prof. RNDr., PhD.
ŠULGAN Branislav, Ing.