Prejsť na obsah
Univerzita

PREDSEDA
PECIAR Marián, prof. Ing., PhD. (SjF)

PODPREDSEDA
STANKO Štefan, prof. Ing., PhD. (SvF)

TAJOMNÍČKA
DUBECKÁ Magdaléna, Mgr.

Členovia – zamestnanecká časť
ANDRÁŠ Milan, doc. Ing. arch., PhD. (FA)
BITTERA Mikuláš, doc. Ing., PhD. (FEI) 
ČAPLOVIČ Ľubomír, prof. Ing., PhD. (MTF)
GULAN Ladislav, prof. Ing., PhD. (SjF)
HÍVEŠ Ján, prof. Ing., PhD. (FCHPT)
HUBINSKÝ Peter, prof. Ing., PhD. (FEI)
HRUŠTINEC Ľuboš, doc. Ing., PhD. (SvF)
HUDEC Ivan, prof. Ing., PhD. (FCHPT)
CHMELKO Vladimír, doc. Ing.,PhD. (SjF)
JANÍČEK František, prof. Ing., PhD. (FEI)
JELEMENSKÝ Ľudovít, prof. Ing., DrSc. (FCHPT)
LUKEŠ Vladimír, prof. Ing., DrSc. (FCHPT)
MÓRO Róbert, Ing. (FIIT)
NAĎ Milan, doc. Ing., CSc. (MTF)
NAHÁLKA Pavel, Ing. arch., PhD. (FA)
NEČAS Vladimír, prof. Ing., PhD. (FEI)
POKORNÝ Peter, doc. Ing., PhD. (MTF)
PUŠKÁR Branislav, doc. Ing. arch., PhD. (FA) 
RIDZOŇ František, doc. Ing., CSc. (SjF)
RIEDLMAJER Róbert, doc. Ing. PhD. (MTF)
ROLLOVÁ Lea, doc. Ing. arch., PhD. (FA)
ŠIMKO Jakub, Ing., PhD. (FIIT)
ŠKULTÉTYOVÁ Ivona, prof. RNDr., PhD. (SvF)
ŠPIRKOVÁ Daniela, doc. Ing., PhD. (ÚM)
TRÚCHLY Peter, Ing., PhD. (FIIT)
VRANIĆ Valentíno, doc. Ing., PhD. (FIIT)
ZAJACOVÁ Janka, JUDr., PhD. (SvF)

Členovia – študentská časť
ABRHÁN Filip (SjF)
EKE Denis (ÚM)
ČERNAJ Ľuboš, Ing. (FEI)
ERDÉLYI Jaroslav, Ing. (FIIT)
HUSOVIČ Rudolf, Ing. (MTF)
KOLIMÁR Marián, Bc. (FA)
KRIŽÁNEK Jaroslav, Bc. (FA)
MAJSTRÍK Andrej, Bc. (SjF) - predseda ŠČ AS
MALINIAKOVÁ Karin (FIIT)
SMORÁDKOVÁ Kristína, (FCHPT)
VIVODÍK Jozef, Bc. (MTF)
ŠALIGA Tomáš (SvF)
ŠULGAN Branislav, Ing. (FCHPT) 
ŠVOLÍK Milan, (SvF) - podpredseda ŠČ AS
TOMČO Tomáš (FEI)

Ekonomická komisia  (EK) pracuje v zložení:
CHMELKO Vladimír, do. Ing., PhD. - predseda EK
BITTERA Mikuláš, doc. Ing., PhD.
HUDEC Ivan, prof. Ing., PhD..
HUSOVIČ Rudolf, Ing
HRUŠTINEC Ľuboš, doc. Ing., PhD.
POKORNÝ Peter, doc. Ing., PhD. (MTF)
KRIŽÁNEK Jaroslav, Bc.
NAHÁLKA Pavel, Ing. arch., PhD.
TRÚCHLY Peter, Ing., PhD.

Legislatívna komisia (LK) pracuje v zložení:
ZAJACOVÁ Janka, JUDr., PhD. – predsedníčka LK
ČAPLOVIČ Ľubomír, prof. Ing., PhD.
ERDÉLYI Jaroslav, Ing.
HUBINSKÝ Peter, prof. Ing., PhD.
JELEMENSKÝ Ľudovít, prof. Ing., DrSc.
RIDZOŇ František, doc. Ing., PhD.
ROLLOVÁ Lea, doc. Ing. arch., PhD.
ŠIMKO Jakub, Ing., PhD.
ŠULGAN Branislav, Ing.

Pedagogická komisia (PK)  pracuje v zložení:
ŠKULTÉTYOVÁ Ivona prof. RNDr., PhD. – predsedníčka PK
EKE Denis
GULAN Ladislav, prof. Ing., PhD.
LUKEŠ Vladimír, prof. Ing., DrSc.
MALINIAKOVÁ Karin
MÓRO Róbert, Ing., PhD.
NEČAS Vladimír, prof. Ing., PhD. (FEI)
PUŠKÁR Branislav, doc. Ing. arch., PhD.
RIEDLMAJER Róbert, doc. Ing., PhD.
ŠPIRKOVÁ Daniela, doc. Ing., PhD.

Študentská komisia (ŠK)  pracuje v zložení:
MALINIAKOVÁ Karin - predsedníčka ŠK
ABRHÁN Filip
HUSOVIČ Rudolf, Ing.
JELEMENSKÝ Ľudovít, prof. Ing., DrSc.
KOLIMÁR Marián, Bc.
ŠALIGA Tomáš
ŠKULTÉTYOVÁ Ivona, prof. RNDr., PhD.
ŠULGAN Branislav, Ing.
TOMČO Tomáš