Prejsť na obsah
Univerzita

PREDSEDA
HÍVEŠ Ján, prof. Ing., PhD. (FCHPT)

PODPREDSEDA
ANDRÁŠ Milan, doc. Ing. arch., PhD. (FA)

TAJOMNÍČKA
DUBECKÁ Magdaléna, Mgr.

Členovia – zamestnanecká časť
BOBRÍK Miroslav, prof. PhDr., CSc. (FCHPT)
ČAPLOVIČ Ľubomír, prof. Ing., PhD. (MTF)
FINKA Maroš, prof. Ing. arch., PhD. (ÚM)
GULAN Ladislav, prof. Ing., PhD. (SjF)
GUŽELA Štefan, doc. Ing., PhD. (SjF)
HRUŠTINEC Ľuboš, doc. Ing., PhD. (SvF)
HUDEC Ivan, prof. Ing., PhD. (FCHPT)
HÚSENICOVÁ Jarmila, doc. Ing. arch., PhD. (SvF)
JANÍČEK František, prof. Ing., PhD. (FEI)
KOPÁČIK Aloiz, prof. Ing., PhD. (SvF)
KOVÁČ Bohumil, prof. Ing. arch., PhD. (FA)
LACKO Peter, Ing., PhD. (FIIT)
LUKEŠ Vladimír, prof. Ing., DrSc. (FCHPT)
NAĎ Milan, doc. Ing., CSc. (MTF)
NAHÁLKA Pavel, Ing. arch., PhD. (FA)
NEČAS Vladimír, prof. Ing., PhD. (FEI)
PAVLOVIČOVÁ Jarmila, prof. Ing., PhD. (FEI)
RIDZOŇ František, doc. Ing., CSc. (SjF)
RIEDLMAJER Róbert, doc. Ing. PhD. (MTF)
ROHÁĽ-IĽKIV Boris, prof. Ing., CSc. (SjF)
ROLLOVÁ Lea, doc. Ing. arch., PhD. (FA)
ŠIMKO Jakub, Ing., PhD. (FIIT)
TRÚCHLY Peter, Ing., PhD. (FIIT)
VAJDA Ján, doc. Ing., CSc.
VÁCLAV Štefan, doc. Ing., PhD. (MTF)
VRANIĆ Valentíno, doc. Ing., PhD. (FIIT)
ZAJACOVÁ Janka, JUDr., PhD. (SvF)

Členovia – študentská časť
ABRHÁN FILIP, (SjF)
ČECHO Adam, (ÚM)
HANIC Michal, Ing. (FEI)
HUCKO Michal, Bc. (FIIT)
JUNASOVÁ Barbora, Bc. (SvF)
KOLIMÁR Marián, Bc. (FA)
KRIŽÁNEK Jaroslav, Bc. (FA)
KUTLÁKOVÁ Renáta, Bc.(MTF)
MAJSTRÍK Andrej, Bc. (SjF)
SMORÁDKOVÁ Kristína, (FCHPT)
STAREČEK Augustín, Ing. (MTF)
ŠTEFANCOVÁ Elena, Bc. (FIIT) - predsedníčka ŠČ AS
ŠULGAN Branislav, Ing. (FCHPT) - podpredseda ŠČ AS
ŠVOLÍK Milan, (SvF)
TOMČO Tomáš (FEI)

Ekonomická komisia pracuje v zložení:
HUDEC Ivan, prof. Ing., PhD. – predseda ekonomickej komisie
HANIC Michal, Ing.
HRUŠTINEC Ľuboš, doc. Ing., PhD.
MAJSTRÍK Andrej, Bc. 
NAHÁLKA Pavel, Ing. arch., PhD.
NEČAS Vladimír, prof. Ing., PhD.
ROHÁĽ-IĽKIV Boris, prof. Ing., PhD.
TRÚCHLY Peter, Ing., PhD.
VÁCLAV Štefan, doc. Ing., PhD. 

Legislatívna komisia pracuje v zložení:
ZAJACOVÁ Janka, JUDr., PhD. – predsedníčka legislatívnej komisie
ABRHAN Filip 
BOBRÍK Miroslav, prof. PhDr., CSc.
ČAPLOVIČ Ľubomír, prof. Ing., PhD.
GUŽELA Štefan, doc. Ing., PhD.
ROLLOVÁ Lea, doc. Ing. arch., PhD.
ŠIMKO Jakub, Ing., PhD.
ŠULGAN Branislav, Bc.
VAJDA Ján, doc. Ing., CSc.

Pedagogická komisia pracuje v zložení:
FINKA Maroš, prof. Ing. arch., PhD. – predseda pedagogickej komisie
GULAN Ladislav, prof. Ing., PhD.
HUCKO Michal, Bc.
KOPÁČIK Aloiz, prof. Ing., PhD.
KOVÁČ Bohumil, prof. Ing. arch., PhD.
LACKO Peter, Ing., PhD.
LUKEŠ Vladimír, prof. Ing., DrSc.
PAVLOVIČOVÁ Jarmila, prof. Ing., PhD.
RIEDLMAJER Róbert, doc. Ing., PhD.
ŠVOLÍK Milan