Prejsť na obsah
Verejnosť

  • Európska komisia má novú expertnú skupinu pre umelú inteligenciu.
  • V expertnej skupine je Slovenka – dekanka Fakulty informatiky a informačných technológií STU Mária Bieliková
  • Tento poradný orgán EK zasadol po prvý raz včera 27. 6. 2018
  • Na stretnutí začali experti s prípravou prvých usmernení pre oblasť umelej inteligencie.

  Európska komisia (EK) vybrala  52 členov do novej expertnej skupiny (High-Level Group on Artificial Intelligence) z viac ako 500 prihlášok. Členmi skupiny sú vedci a odborníci z akademického prostredia, z IT firiem, zástupcovia tretieho sektora a aj experti na etiku.  

  Aj Slovensko má v skupine zastúpenie. Členkou skupiny je informatička profesorka Mária Bieliková, dlhoročná odborníčka v oblasti umelej inteligencie, dekanka Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave  (FIIT STU) a IT osobnosť roka 2016.

  Zoznam všetkých členov komisie: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/high-level-group-artificial-intelligence

  Európa chce byť lídrom v oblasti umelej inteligencie a zastúpenie Slovenska v  skupine dáva našej krajine  šancu byť dôležitým hráčom v tejto oblasti.

  Vývoj spoločnosti a priemyslu na Slovensku ukazuje, že špecializácia na oblasť umelej inteligencie a širšie informatiky je dobrá cesta pre našu krajinu, keďže ide o odvetvie s  vysokou pridanou hodnotou. V prvom rade ale treba dať jasný signál mladým ľuďom, že majú perspektívu získať na Slovensku kvalitné vzdelanie a uplatnenie, že Slovensko ide cestou nielen používania poznatkov, ale aj ich vytvárania a transferu do praxe v tejto dôležitej oblasti. Ak však iné krajiny, ktoré v tejto oblasti už s aktivitami začali  - najmä budovaním centier pre umelú inteligenciu - pritiahnu naše talenty, bude ťažké využiť čokoľvek z mojej aktivity v tejto oblasti,“ upozornila Mária Bieliková.

  Mária bieliková

  Expertná skupina je kľúčovým partnerom Európskej komisie pri príprave legislatívy a návrhov pre investovanie v oblasti umelej inteligencie. Skupina sa zaoberá tiež oblasťou etiky a  ďalšími výzvami, ktorým v súvislosti s rozvojom umelej inteligencie čelíme. Ide napr. o aktuálnu agendu ochrany osobných údajov vo vzťahu k využitiu umelej inteligencie. Experti sa zamerajú aj na to, ako umelá inteligencia ovplyvňuje priemysel a zamestnanosť. Ako vyplynulo zo včerajšieho rokovania skupiny expertov, prvé návrhy pre komisiu chcú pripraviť už koncom tohto roka.

   Európska komisia spustila tiež  on-line platformu Európska aliancia pre umelú inteligenciu, do ktorej sa môžu prihlásiť ďalší odborníci na oblasť umelej inteligencie a rovnako prispieť svojimi skúsenosťami k tvorbe legislatívy a usmernení pre túto agendu. (registrácia do platformy)

  Nástup a rozvoj umelej inteligencie  prináša so sebou obrovské benefity a výzvy a je nevyhnutné zapojiť do diskusie všetkých hráčov – od akademikov, cez biznismenov po zástupcov občianskej spoločnosti. Verím, že spolu zabezpečíme, aby boli systémy založené na umelej inteligencii vyvíjané pre dobro a pre všetkých, rešpektujúc naše hodnoty a základné práva,“ povedala eurokomisárka pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť Mariya Gabrielová.

   

   

  Fakulta informatiky a informačných technológií  STU

  • Jediná fakulta na Slovensku so zameraním výhradne na oblasť informatiky a informačných technológií.
  • Jediná fakulta v ČR a SR s medzinárodnou akreditáciou od najväčšej profesijnej organizácie IET, ide o akreditáciu, ktorú má i Cambridge či Oxford.
  • Absolventi  majú najvyššie priemerné platy (1639 eur), sú najžiadaní na trhu práce (s najvyšším podielom pracujúcich v odbore – 94%, druhá najlepšia fakulta v SR má 80%).

   

  Slovenská technická univerzita v Bratislave

   

  • Už 80 rokov ponúka plnohodnotné univerzitné štúdium a perspektívu zaujímavej práce po jej skončení.
  • Na 7 fakultách a jednom ústave študovalo v ostatnom akademickom roku 14 286 študentov.
  • V roku 2017 riešili jej vedci 334 projektov pre prax a 491 grantových výskumných projektov.
  • Prostredníctvom Univerzitného technologického inkubátora podporila vznik a rozvoj už viac ako 50 inovatívnych technologických firiem.