Prejsť na obsah
Verejnosť

Študentský domov Mladá Garda čaká rekonštrukcia strechy a fasády. V prípade ŠD Mladosť budú opravy rozsiahlejšie, okrem zateplenia a obnovy fasády sa budú obnovovať aj študentské izby. Po ukončení prác budú väčšie ako dnes, zväčšia sa o plochu balkónov. Na ŠD J. Hronca sa budú rekonštruovať sociálne zariadenia na izbách.

Rektor STU Robert Redhammer podpísal v týchto dňoch zmluvy so spoločnosťami, ktoré opravy zabezpečujú. Študentov tak na začiatku akademického roka čaká na internátoch stavebný ruch. Podľa riaditeľa Študentských domovov a jedálni Františka Hulíka však budú opravy prebiehať v takom režime, aby čo najmenej obťažovali ubytovaných študentov. Práce budú prebiehať počas dňa, keď sú študenti na prednáškach.

Zvyšujeme štandard ubytovania na našich bratislavských internátoch, pretože nám záleží na študentoch a chceme, aby sa dobre cítili nielen v posluchárňach ale aj na internátoch,“ povedal rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Robert Redhammer.

V spomenutých troch internátoch býva spolu viac ako päťtisíc študentov. Vo všetkých internátoch STU sa študenti môžu pripojiť na internet priamo na izbe. V posledných rokoch prebieha postupne rekonštrukcia všetkých internátov STU a výmena zariadenia.

 

Kontakt pre médiá:   Andrea Hajdúchová, manažérka pre komunikáciu, Slovenská technická univerzita
andrea.hajduchova@stuba.sk   +421 917 669 205     www.stuba.sk

__________________________________________________________________________________

Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU) je modernou, výskumno-vzdelávacou inštitúciou. V roku 2012 sa umiestnila na 101.-150. mieste v prestížnom Šanghajskom rebríčku ARWU TOP 200 svetových univerzít v počítačových vedách. Je to doposiaľ najlepšie umiestnenie slovenskej univerzity v medzinárodnom porovnaní. Podľa rebríčka ARRA je najlepšou univerzitou pre chemické technológie a technické vedy.  STU je držiteľkou ECTS label, čo je znak, že všetky študijné programy sú v súlade s európskym kreditovým systémom a sú uznávané v zahraničí. Ročne študuje na siedmych fakultách STU 17-tisíc študentov. Vzdelávanie vychádza z vlastného vedeckého výskumu a je orientované na potreby praxe. Absolventi patria k najúspešnejším a najlepšie zarábajúcim na trhu práce.