Prejsť na obsah
Verejnosť

BRATISLAVA 12. október 2015 –  V novom Centre pre nanodiagnostiku sú prístroje jedinečné v rámci krajín V4. Umožnia skúmať štruktúru látok až do úrovne atómov. Centrum v pondelok otvorila Slovenská technická univerzita v Bratislave v rámci projektu Univerzitného vedeckého parku Science City Bratislava.

 

Nové prístroje v Centre pre nanodiagnostiku   umožňujú vedcom skúmať objekty milión raz menšie ako je ľudský vlas. Umožnia im vidieť až do rozmeru desatín nanometrov.

Analytický transmisný elektrónový mikroskop s atomárnym rozlíšením takýchto parametrov nemá zatiaľ nijaké pracovisko na Slovensku. Vďaka vybaveniu a prídavným zariadeniam je tento prístroj bezkonkurenčný aj v krajinách V4. Hlavnou výhodou je okrem extrémneho rozlíšenia aj kombinácia špičkového doplnkového vybavenia. Umožňuje zisťovať nielen fyzické rozloženie atómov s presnosťou na 0,07 nm, ale aj kryštalografické usporiadanie atómov pomocou zabudovaných difrakčných metód a ich vzájomné chemické väzby pomocou spektroskopií.

Detailnejšie chemické zloženie umožňuje zisťovať aj Augerov elektrónový spektrometer, tiež jedinečný na Slovensku. Oba prístroje sa dopĺňajú a umožňujú analyzovať každú nanočasticu naozaj podrobne a následne tak presne určovať jej vlastnosti, ktoré môžu rozhodnúť o použití vo výskume a praxi.   

Špičkové zariadenia si vyžadujú špičkové prostredie. V Centre muselo byť upravené tak, aby išlo o čisté prostredie bez prachu, prostredie bez vibrácii a elektromagnetického rušenia.

                                                                                                                            

„Nanotechnológie sú dnes kľučovým vedeckým odvetvím. Vo svete pribúda aplikácií s nanočasticami. Stretávame sa s nimi v kozmetike, nosíme ich v oblečení, kde chránia pred vodou či oderom alebo majú antibakteriálne účinky, okná umývame prípravkami, ktoré sú vďaka nanočasticiam odolné voči mrazu či zahmlievaniu. Ide o perspektívne materiály pre mikroelektroniku a zelenú energetiku. Na vývoj takýchto nových materiálov však potrebujeme poznať ich štruktúru, chemické zloženie na atomárnej úrovni a ich vzájomnú interakciu so živými organizmami,“ hovorí Mária Čaplovičová z Centra pre nanodiagnostiku.

 

V Centre na STU vedci už pracujú na výskume senzorov na detekciu chemických látok vrátane znečistenia vo vzduchu či vo vode. Senzory so špeciálnou nanovrstvou môžu odhaliť znečistenie vo veľmi nízkych koncentráciách, čo súčasné zariadenia nedokážu.

Pracovisko však neslúži len vedcom STU. Zámerom je spolupracovať s ďalšími vedeckými tímami, ale aj s firmami, ktoré sa venujú výskumu či vývoju v oblasti nanotechnológií, či tímami zo Slovenskej akadémie vied. Prácu tímov, ktoré sa venujú nanotechnológiám môže uľahčiť práve analýza vzoriek v novom Centre.

Centrum pre nanodiagnostiku zriadila Slovenská technická univerzita v rámci projektu Univerzitného vedeckého parku Science City Bratislava. Podľa projektu škola revitalizuje budovy fakúlt, obnovuje laboratóriá a zriaďuje centrá excelentnej vedy.

 

Nové vedecké prístroje sú nutným predpokladom pre špičkový výskum, zvlášť v oblasti moderných materiálov. Centrum pre nanotechnológie sa svojim vybavením zaradilo medzi špičkové bázové pracoviská Transmisnej elektrónovej mikroskopie v celosvetovom meradle. Už sme boli oslovení usporiadať prvé stretnutie užívateľov podobných zariadení z celého sveta. Slovenskej technickej univerzite, ale najmä slovenským vedcom sa tak výrazne zlepšuje pozícia v medzinárodnom vedeckom spoločenstve,“ hovorí rektor STU Robert Redhammer.

 

Medzi ďalšie nové laboratória, ktoré na STU postupne vznikajú patrí napríklad výskumné centrum počítačových technológií a internetu, výskumné centrum používateľského zážitku a interakcie, ale aj centrum zamerané na výskum elektroniky, organickej elektroniky a fotoniky či dátové a cloudové centrum. Z ďalších oblastí je to centrum pre biokatalýzu, vývoj nových kompozitných materiálov a biomateriálov, laboratórium produktového dizajnu, elektronickej mobility, ale aj laboratória zamerané na nízkoenergetické stavebníctvo, ekologickú kvalitu budov či vývoj nových progresívnych stavebných materiálov.  

 

Univerzitný vedecký park buduje STU okrem Bratislavy aj v Trnave. Tu je zameraný na materiálový výskum, iónové a plasmové technológie, automatizáciu a inovatívne 5-osové výrobné procesy. Pri každom projekte Univerzitného vedeckého parku ide o investície v hodnote 42 miliónov eur, z toho 35,7 miliónov je z eurofondov v rámci Operačného programu Výskum a vývoj, zvyšok zo štátneho rozpočtu a rozpočtu školy.

 

Kontakt pre médiá:

Andrea Settey Hajdúchová, manažérka pre komunikáciu, Slovenská technická univerzita
andrea.hajduchova@stuba.sk        +421 917 669 205              www.stuba.sk

 ______________________________________________________________________________________________

Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU) je modernou, výskumno-vzdelávacou inštitúciou. Vo svetovom rankingu univerzít Thimes Higher Education sa umiestnila na 601.-800. mieste a podľa slovenského rebríčka ARRA je najlepšou univerzitou pre chemické technológie, počítačové a technické vedy.  Ročne študuje na siedmych fakultách STU 16-tisíc študentov a 4000 frekventantov celoživotného vzdelávania. Vzdelávanie vychádza z vlastného vedeckého výskumu a je orientované na potreby praxe. STU v roku 2014 riešila 274 projektov zmluvného výskumu pre priemyselnú prax a takmer 500 výskumných projektov financovaných z grantov. Absolventi STU patria k najúspešnejším a najlepšie zarábajúcim na trhu práce.