Prejsť na obsah
Verejnosť

Bratislava, 7. novembra 2012 - Nové moderné Regionálne centrum technického vzdelávania otvorí v piatok 9. novembra 2012 v obci Kočovce Slovenská technická univerzita za účasti rektora STU Roberta Redhammera, ako aj dekana Stavebnej fakulty Alojza Kopáčika. Ročne by v nových priestoroch mali odborné vzdelávanie absolvovať stovky študentov Stavebnej fakulty STU.

 Moderné učebne pre študentov, konferenčná miestnosť pre videokonferencie so zahraničnou účasťou, ale aj ideálny priestor na výučbu študentov priamo v terénne – to všetko poskytne nové Regionálne centrum technického vzdelávania v Kočovciach pri Novom Meste nad Váhom. Centrum v piatok 9. novembra 2012 o 12.00 otvorí rektor STU Robert Redhammer spoločne s dekanom Stavebnej fakulty STU Alojzom Kopáčikom a prorektorom STU Milanom Sokolom.

V novom centre je po výstavbe a úpravách možné organizovať konferencie v kongresovej sále s kapacitou 80 miest, ale predovšetkým sa tu počíta s výučbou študentov Stavebnej fakulty STU, prioritne študentov programu Geodézia a kartografia, ale aj Krajinné inžinierstvo, kde sú mnohé predmety (Revitalizácia tokov a mokradí, Biotechnika krajinnej zelene, Technické a výtvarné dielo v krajine) úzko späté s prírodným prostredím. Vďaka technickému a informačnému vybaveniu (predovšetkým softvér umožňujúci počítačové simulácie) bude Stavebná fakulta STU využívať centrum v Kočovciach pre výučbu predmetov ako napríklad Analýza konštrukcií, Dynamika stavebných konštrukcií či Digitálne modelovanie priestorových štruktúr. S príchodom prvých študentov ráta Stavebná fakulta už v najbližšom letnom semestri. Už v dňoch  4.-5- decembra 2012 sa však v Centre uskutoční pracovný seminár spojený s oslavou 60. výročia založenia Katedry geodetických základov Stavebnej fakulty STU. Na seminári sa bude hovoriť o histórii katedry, ale aj o novinkách ako kozmická geodézia a globálne družicové navigačné systémy.

Nové centrum sa nachádza v areáli kaštieľa a parku, ktorý patrí Slovenskej technickej univerzite, rekonštrukcia bola možná vďaka podpore zo štrukturálnych fondov a zo štátneho rozpočtu, v rámci projektu II. Etapa komplexnej modernizácie vzdelávacej hmotnej a informačno-komunikačnej infraštruktúry pracovísk STU. Pre študentov, vedcov a účastníkov konferencií je k dispozícií wifi signál, ktorý pokrýva celý areál a park. Wifi pripojenie bude slúžiť aj verejnosti, ktorej je park vďaka spolupráci obce a STU verejne prístupný.

Novinári sú na otvorení Regionálneho centra technického vzdelávania vítaní, k dispozícii na rozhovory im bude rektor STU aj dekan Stavebnej fakulty STU.