Prejsť na obsah
Verejnosť

BRATISLAVA, 23. marec 2016 - Do prvej 500-ky elitných svetových univerzít sa dostala Slovenská technická univerzita v Bratislave. V dnes zverejnenom rebríčku QS World University Rankings sa umiestnila na pozícii 401-450 v kategórií Počítačové vedy a informačné technológie. Hodnotenie nájdete na http://www.topuniversities.com/subject-rankings/2016

STU sa umiestnila ako najlepšia na Slovensku aj v ďalších hodnotených kategóriách, konkrétne v architektúre, stavebníctve, chemickom inžinierstve, strojníctve, elektrotechnike, materiálovom inžinierstve a v matematike. V niektorých z týchto kategóriách dosiahla dokonca lepšie (stavebníctvo, matematika) či približne rovnaké (elektrotechnika, strojníctvo) skóre ako pri počítačových vedách, avšak hodnotitelia v nich zostavili rebríček len najlepších 100 či 200 univerzít. Hodnotenie v jednotlivých kategóriách nájdete v prílohe tejto správy a na http://www.stuba.sk

 

„Dočahujeme na svetovú špičku a verím, že pôjdeme vyššie. Máme preto všetky predpoklady – skúsených učiteľov, nové laboratória s unikátnymi prístrojmi, medzinárodne rešpektovaný výskum a intenzívnu spoluprácu s podnikmi. Za kvalitným vzdelaním a vedou nemusia študenti odchádzať do zahraničia,“  hovorí rektor STU Robert Redhammer.

 

Rebríček QS World University Rankings patrí do tzv. Veľkej trojky najstarších svetových rebríčkov univerzít (QS World University Rankings, ARWU- Šanghajský rebríček, Times Higher Education World).

Tieto rebríčky zverejňujú poradie len tých najlepších svetových škôl, čo pri celosvetovom počte vysokých škôl ( asi 20-tisíc) znamená, že sa v nich umiestni len elitných 2 až 3 percent vysokých škôl,“ vysvetľuje v analýze svetových hodnotení škôl Inštitút vzdelávacej politiky MŠVVaŠ SR.

 

QS World University Ranking hodnotil 4 226 univerzít sveta, do poradia nakoniec zaradil 945 z nich. Rozdelil ich do 42 kategórií od umenia, humanitných, ekonomických či prírodných vied, poľnohospodárstva, techniky, technológií, medicíny či chémie. Rebríček hodnotí reputáciu školy medzi akademikmi a zamestnávateľmi, veľkosť školy, medzinárodnú spoluprácu a výskumné výstupy podľa publikácií a počtu citácií.

 

 

 

Kontakt pre médiá:

Andrea Settey Hajdúchová, manažérka pre komunikáciu, Slovenská technická univerzita
andrea.hajduchova@stuba.sk          +421 917 669 205              www.stuba.sk

 

Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU) je modernou, výskumno-vzdelávacou inštitúciou. V rankingu univerzít Thimes Higher Education 2015 sa umiestnila na 601.-800. mieste. V rebríčku QS World University Rankings 2016 na 401-450. mieste v kategórií Počítačové vedy a informačné technológie. Podľa slovenského rebríčka ARRA je najlepšou univerzitou pre chemické technológie, počítačové a technické vedy.  Vzdelávanie na STU vychádza z vlastného vedeckého výskumu a je orientované na potreby praxe. STU v roku 2015 riešila 294 projektov zmluvného výskumu pre priemyselnú prax a takmer 500 výskumných projektov financovaných z grantov. Absolventi STU patria k najúspešnejším a najlepšie zarábajúcim na trhu práce.