Prejsť na obsah
Verejnosť

Projekt „Letná univerzita pre stredoškolákov, alias študujte s nami!“ organizuje už po tretíkrát Slovenská technická univerzita v dňoch 5. – 7. septembra 2011 pre 75 stredoškolákov
z gymnázií a stredných škôl z celého Slovenska.

Slovenská technická univerzita oslovila listom spolu 150 riaditeľov stredných odborných škôl a gymnázií v máji tohto roka. Na základe tejto výzvy sa uskutočnil na školách interný výber účastníkov letnej univerzity. Najdôležitejším kritériom bol prospech, no svoju úlohu pri výbere zohrala aj schopnosť reprezentovať školu.

V slovenských podmienkach unikátny a ojedinelý projekt si kladie za cieľ zvýšiť záujem budúcich maturantov o technické vedy a štúdium technických smerov. Stredoškoláci, študenti tretích ročníkov, majú možnosť počas troch dní  spoznať reálne vysokoškolské prostredie vrátane prednášok a seminárov, ale aj chuť skutočného študentského života. Ich sprievodcami počas celého podujatia sú totiž študenti Slovenskej technickej univerzity, ktorí sa im, vzhľadom na vekovú príbuznosť, budú snažiť neformálnym spôsobom priblížiť prostredie ozajstnej univerzity a odpovedať na mnohé praktické otázky.

Letnú univerzitu pre stredoškolákov slávnostne otvorí osobne rektor STU Robert Redhammer v pondelok 5. 9. 2011 o 9.00 v Aule Dionýza Ilkoviča v budove Strojníckej fakulty STU na Mýtnej ulici 36. V rámci bohatého programu čaká stredoškolákov množstvo praktických prezentácií,  workshopov a hier, pri ktorých si môžu vyskúšať svoju pozornosť a tvorivosť.
Po slávnostnom ukončení odídu všetci účastníci z akademickej pôdy s dekrétom „Ambasádora STU“, ktorého poslaním je šíriť dobré chýry o STU. Dekréty odovzdá všetkým účastníkom letnej univerzity osobne rektor STU Robert Redhammer.

Akcia sa uskutoční vďaka finančnej podpore Fondu PSS, a. s., pre rozvoj bytového hospodárstva.