Prejsť na obsah
Verejnosť

Všetky pracoviská a pracovníci STU používajú logo v zmysle grafického manuálu  a podľa Zásad používania a ochrany loga STU schválených AS STU.

logá STU
logá SvF
logá SjF
logá FEI
logá FCHPT
logá FAD
logá MTF
logá FIIT 

  • náhľady

    (základné varianty)

    náhľady základných lôg