Prejsť na obsah
Uchádzači

PRIJÍMACIE KONANIE - ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

  1. Ako sa prihlásim na štúdium?

Pre prihlásenie na štúdium potrebné vyplniť e-prihlášku na vybranú fakultu a zaplatiť poplatok. Prijímacie konanie je otvorené pre:

  1. Ktoré dokumenty potrebujem?

Dokumenty musia byť preložené úradným prekladateľom do slovenčiny.

  • Pre bakalárske štúdium je potrebný certifikát zo strednej školy a ďalšie dokumenty, ktoré sú uvedené na stránke príslušnej fakulty.

Ak Vám certifikát zo strednej školy ešte nebol vydaný (bude vydaný v máji/júni), môžete ho dodať fakulte neskôr. Ak nemáte certifikát zo strednej školy a bol Vám udelený azyl, poskytnutá doplnková ochrana alebo poskytnuté dočasné útočisko, môžete predložiť čestné vyhlásene a test všeobecných študijných predpokladov najneskôr do zápisu na štúdium. Podrobnosti nájdem na stránke fakulty.

Metodické usmernenie k prijímaciemu konaniu na bakalárske študijné programy na STU
Príloha č. 1: ČESTNÉ VYHLÁSENIE

  • Pre inžinierske/magisterské štúdium je potrebný bakalársky diplom a ďalšie dokumenty, ktoré sú uvedené na stránke príslušnej fakulty.

  • Pre doktorandské štúdium je potrebný inžiniersky/magisterský diplom a ďalšie dokumenty, ktoré sú uvedené na stránke príslušnej fakulty.

Každý uchádzač, ktorý absolvoval predchádzajúce štúdium v zahraničí  musí predložiť:

Rozhodnutie vydá Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (diplom z univerzity) alebo Regionálny úrad (certifikát zo strednej školy).

  1. Budem za štúdium platiť?

Uchádzači o štúdium so statusom azylanta, dočasného útočiska alebo s doplnkovou ochranou školné neplatia.

  1. Kde sa môžem zapísať na kurz slovenského jazyka?
    STU ponúka intenzívny kurz slovenského jazyka prostredníctvom Jazykového centra Inštitútu celoživotného vzdelávania.

Kontakty na študijné oddelenia fakúlt STU

Osobné konzultácie sú možné LEN na základe emailovej rezervácie termínu na: barbora.urbanova@stuba.sk.

Úradné hodiny pre osobné konzultácie

Pondelok 

9.00 - 12.00

14.00 - 15.00

Streda

9.00 - 12.00

14.00 - 15.00

Piatok

9.00 - 12.00