Prejsť na obsah
Účelové zariadenia


Účelové zariadenie Študentské domovy a jedálne STU (ÚZ ŠDaJ STU)
Bernolákova 1, 811 07 Bratislava 1
tel.: 02/52 49 61 34
fax: 02/52 49 77 25


Účelové zariadenie Gabčíkovo STU (ÚZ STU v Gabčíkove)

930 17 Gabčíkovo 3
tel.: 031/55 94 362, - 410
fax: 031/55 94 407


Vysokoškolský umelecký súbor Technik STU

Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1
tel.: 0917 669 168
fax: 02/52 49 45 22
e-mail: technik@stuba.sk


Centrum akademického športu
STU (CAŠ STU)

Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1
tel.: 0917 539 971, 0915 570 521