Prejsť na obsah
Verejnosť

Jeden zo študentov Dávid Majerčák zo Svederníka verí, že internetový prehliadač presadia do praxe.
Surfovanie po internete je pre drvivú väčšinu z nás každodennou rutinou. Prezeraním webových stránok, chatovaním, prácou na počítači strávime niekoľko hodín denne.
V súčasnosti však žije na zemi asi 253 miliónov ľudí so zrakovým postihnutím. Práve pre týchto ľudí nie je surfovanie po internete každodenná záležitosť, ale výzva, pri ktorej sa potýkajú s mnohými prekážkami.

O značný obsah sú ukrátení
Pomôcť im však môžu traja mladí študenti Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v zložení Dávid Majerčák, Andrej Slaninka a Martin Žák, ktorí spoločne žnú významné úspechy na prestížnych celosvetových súťažiach s projektom Webable - internetový prehliadač pre nevidiacich.
„S kolegami z fakulty pracujeme na inteligentom webovom prehliadači Webable určenom pre nevidiacich a slabozrakých, ktorý by im umožnil vykonávať na internete presne tie aktivity, ktoré vidiaci ľudia považujú za samozrejmosť,“ vysvetľuje na úvod Dávid Majerčák zo Svederníka pri Žiline.
„K tomuto nápadu sme dospeli po tom, ako sme mali možnosť vidieť interakciu takéhoto človeka s počítačom na predmete Interakcia človeka s počítačom. Videli sme problémy, s ktorými sa nevidiaci stretávajú pri používaní rôzneho softvéru, ale najmä webu,“ pokračuje.
Trio študentov sa zameralo na web najmä preto, že tvorí neoddeliteľnú súčasť životov každého z nás či už ako zdroj informácií alebo zábavy. Nevidiaci a slabozrakí sú o tento obsah ukrátení, ak je neprístupný. Ako prvý upozornil na tento problém Dávidov kolega Andrej Slaninka. Keď dali všetci traja hlavy dokopy, prišli s ideou komplexného riešenia pre takto znevýhodnených ľudí.

Postúpili do finále súťaže organizovanej Microsoftom
Unikátny projekt má za sebou už prvé výrazné úspechy v rámci medzinárodných súťaží. Študenti z STU triumfovali v rámci československého kola najväčšej celosvetovej súťaže pre mladých inovatívnych vývojárov pod názvom Imagine Cup, ktorú organizuje Microsoft už od roku 2002 a za posledných šestnásť rokov dostala na trh mnoho zaujímavých produktov.
„Vedeli sme, že nemôžeme zanedbať prípravu, keďže už v tomto kole sa nachádzali tímy s nápadmi, ktoré dokázali poraziť iné. Nevýhodou bolo aj to, že sa odohrávalo iba cez konferenčný hovor. No aj napriek týmto okolnostiam sa nám podarilo zvíťaziť a postúpiť do ďalej,“ hovorí Majerčák.
Študent zo Svederníka sa spolu s kolegami onedlho zúčastní s projektom Webable finále, kde sa predstavia študenti s tými najlepšími projektmi na svete. Hlavnou výhrou bude 100 tisíc dolárov a ďalšie lukratívne ceny. Okrem víťazstva v česko-slovenskom kole Imagine Cup 2018 zaznamenal projekt úspech aj v súťaži Big Idea Challenge, kde sa dostal medzi TOP 50 z celého sveta.
((piano))
„Big Idea Challenge je súťaž, ktorá v podstate slúži ako príprava na Imagine Cup. Nešlo nám ale o víťazstvo, chceli sme len dostať spätnú väzbu, ktorá by nám mohla pomôcť v rámci súťaže Imagine Cup. Umiestnenie tak bolo pre nás prekvapením, určite nás to povzbudilo a motivovalo k tomu, aby sme na projekte pokračovali minimálne takým tempom ako dovtedy,“ prezrádza Majerčák.

Narážajú na množstvo prekážok
Základ internetových prehliadačov pre nevidiacich tvorí v dnešnej dobe najmä čítačka obrazovky, ktorá je vo všeobecnosti najviac používaným nástrojom zrakovo postihnutých ľudí. Používateľovi je vždy prečítaný obsah položky, na ktorom sa nachádza čítačka. Vzhľadom na to, že nevidiaci vo všeobecnosti nevyužívajú myšku, je pohyb po obrazovke riadený klávesovými skratkami.
Webové stránky však obsahujú často veľa neštruktúrovaného obsahu, ktorý je aj neprístupný. Pod neprístupným obsahom sa myslia položky, pri ktorých čítačka buď neprečíta vôbec nič, alebo prečítaná informácia nemá výpovednú hodnotu. Príkladom môže byť stránka, ktorá obsahuje mimo iného aj dve tlačidlá, z ktorých jedno reprezentuje prihlásenie už existujúceho používateľa a druhé registráciu nového.
„Môže sa stať, že obsah týchto tlačidiel je reprezentovaný obrázkami a tlačidlá neobsahujú žiaden opis. V takomto prípade sú čítačkou obe prečítané iba ako „tlačidlo“ a používateľ nevie, ktoré má použiť. V takomto prípade mu neostáva nič iné, ako tieto tlačidlá stlačiť a zistiť, čo sa následne udeje,“ vysvetľuje študent zo Svederníka.
V zložitejších prípadoch je potrebná asistencia vidiacej osoby. Prehliadač Webable sa snaží vysporiadať s problémami spôsobenými či už neprístupnosťou web stránok, ako aj veľkého množstva informácií na nich.
„Aktuálne na trhu neexistuje riešenie, ktoré by bolo tak komplexné a riešilo tento problém do hĺbky, ako práve náš webový prehliadač Webable. Ten sa skladá z modulov, ktoré si používateľ môže zapnúť alebo vypnúť podľa preferencií. Každý z týchto modulov plní svoju unikátnu úlohu pri transformovaní stránky, aby ju spravil prístupnejšou, alebo aby používateľovi umožnil jednoduchšiu navigáciu,“ tvrdí Dávid Majerčák.

Rozpracovali tri moduly
Študenti majú aktuálne rozpracované tri hlavné moduly. Prvý z nich je cielený na formuláre a v prípade, ak nie sú prístupné, teda chýbajú popisy poliam, ktoré majú byť vyplnené používateľom, sú nájdené a priradené na základe ostatného obsahu stránky.
Ďalší modul sa zameriava na generovanie mapy stránky, ktorá umožňuje používateľovi lepšie sa zorientovať a ponúka informácie o dôležitých podstránkach v rámci domény. Veľa domén však tieto mapy neobsahuje, preto sa trio Slovákov rozhodlo vytvoriť vlastnú s rozšírenou funkcionalitou.
Tretí modul má za úlohu riešiť veľké množstvo informácií v rámci jednej podstránky. Navigácia zrakovo postihnutého človeka je veľakrát zdĺhavá, pretože potrebuje prejsť cez viacero prvkov. Zároveň si tieto prvky musí pamätať v prípade, ak by sa k nejakému chcel vrátiť. „Preto sme sa rozhodli pre zhlukovanie logicky súvisiacich prvkov. Ako príklad môžeme uviesť sociálnu sieť Facebook. V prípade, že používateľ chce ísť na ďalší príspevok v novinkách, je nútený prejsť cez minimálne ďalších osem prvkov. V prípade aplikovania funkcionality tohto modulu by jeden príspevok tvoril jeden celok a používateľovi by bola umožnená navigácia po týchto celkoch,“ pokračuje Majerčák.

Dôležitá je spätná väzba
Každý zo študentov má na starosti vlastnú unikátnu časť projektu, ktorá má vo finále vytvoriť internetový prehliadač, ktorý zjednoduší život ľuďom s týmto hendikepom. „Vzhľadom na to, že na projekte pracujeme aj v rámci našich bakalárskych prác, za čo môžeme vďačiť aj Fakulte informatiky a informačných technológií na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, bolo nutné, aby si každý našiel vlastnú časť, na ktorej bude pracovať a túto aj opíše. Keďže vytvárame prehliadač, bolo potrebné vytvoriť aj jeho samotné jadro, ktoré dokáže pracovať s jednotlivými modulmi a práve táto úloha bola daná na starosti mne,“ hovorí Majerčák.
„Niektoré moduly môžu mať vysokú časovú náročnosť. Snažíme sa však, aby používateľský zážitok bol čo najlepší a preto sme sa rozhodli pre ukladanie výsledkov týchto modulov, ktoré môžu byť zdieľané medzi používateľmi. Aby však takéto niečo bolo možné, je potrebné vytvoriť infraštruktúru v cloud-e. Toto je ďalšia úloha, ktorú mám na starosti,“ pokračuje.
Dávid Majerčák, Andrej Slaninka a Martin Žák by najradšej videli, ako tento prehliadač používajú ľudia, ktorí to potrebujú a zjednodušuje im ich každodennú prácu na internete. „Preto aj teraz navštevujeme rôzne organizácie, inštitúcie a zároveň spolupracujeme aj s jednotlivcami, aby sme dostali spätnú väzbu na aktuálny stav a zistili, s čím daní ľudia na internete najviac zápasia a ako dané situácie riešia. Na základe tejto spätnej väzby potom budujeme náš produkt. V blízkej budúcnosti sa chystáme prísť s prvou verziou prehliadača, ktorá bude dostupná pre všetkých. Uvidíme, ako sa uchytí a podľa toho prispôsobíme ďalšie kroky,“ dodáva na záver Dávid Majerčák.

https://mykysuce.sme.sk/c/20857147/znu-uspechy-s-prehliadacom-pre-nevidiacich-ktory-uspel-na-sutazi-organizovanej-microsoftom.html