Prejsť na obsah
Verejnosť

Rastislav Iliev, moderátor: "Vláda schválila zmenu zákona o vysokých školách, ktorá sa týka odoberania akademických titulov. Návrh novely zveruje rozhodovanie o odobratí titulu vysokým školám, ktoré ich absolventom aj udeľujú. Ministerka školstva sa pri tvorbe návrhu inšpirovala v susednom česku, kde táto možnosť funguje od roku 2016. Konečné rozhodnutie bude na rektoroch."
Hana Džurná, reportérka TA 3: "Odobrať už raz udelený akademický titul doteraz nebolo možné a to aj napriek tomu, že súd napríklad uznal, že išlo o plagiát."
Martina Lubyová, ministerka školstva: "Je to, chcem zdôrazniť, nástroj akoby takej mimoriadnej korekcie, keď všetky ostatné systémy zlyhajú. Ale mali by sa báť jedine tí, ktorí získali ten titul v dôsledku buď úmyselného trestného činu alebo v dôsledku toho, že im prácu napísal niekto iný."
Boris Kollár, Sme rodina: "Jak môžeš mať titul za niečo, čo je proste vymyslené, nezmyselné alebo ofotené. Som za, budeme za to hlasovať."
Gábor Grendel, OĽaNO: "Návrh je rozumný a hodný podpory, ale ako sa hovorí, diabol sa skrýva v detailoch, takže počkáme si, v akej podobe príde ten zákon do Národnej rady."
Hana Džurná: "Dôvodom na odobratie titulu bude napríklad to, ak absolventa právoplatne odsúdia za trestný čin vydierania, nátlaku či porušenia autorských práv alebo korupcie. Univerzita by mohla titul odobrať aj za plagiátorstvo. Práve to bolo dôvodom, pre ktorý prvýkrát odobrala titul aj Karlova univerzita v Prahe."
Karol Mičieta, rektor Univerzity Komenského: "Upozornili sme, že odnímanie titulu profesor zo zákona môže zasahovať do kompetencií prezidenta. Z rozporového konania na ministerstve vyplynulo, že väčšia časť pripomienok Univerzity Komenského nebola zatiaľ zo strany ministerstva akceptovaná. No budú sa nimi ešte zaoberať."
Hana Džurná: "Pri odoberaní titulov by mal za vysokú školu konať rektor na návrh poradnej komisie, zložená bude z akademikov, právnika a zástupcu študentov. Titulu sa bude môcť vzdať aj samotný absolvent."
Róbert Redhammer, rektor STU: "Viacej pomôže, keď sa školy zabezpečia vnútornými systémami kvality, aby k takýmto veciam nedochádzalo. A jedným z tých prvkov určite, ktorý k tomu pomôže, je zverejňovanie prác aj s menami učiteľov a samozrejme tých študentov."
Hana Džurná: "Zákon sa bude vzťahovať len na práce napísané po jeho schválení. Všetky, ktoré vzniknú po nadobudnutí jeho účinnosti, budú môcť byť posudzované aj niekoľko rokov spätne."
Martina Lubyová: "To záleží od premlčacej doby tých trestných činov, na základe ktorých sa dá rozhodovať. Čiže tam je to veľmi rôzne. Najdlhšia je ochrana autorských práv, tam je to podľa závažnosti až dvadsať rokov dozadu. Ale to sú podľa mňa ojedinelé prípady."
Hana Džurná: "Ministerka pripomenula, že v súčasnosti môžu o porušení autorských práv alebo spáchaní trestného činu rozhodnúť len súdy. Rektor preto môže začať konať až potom, ako ich rozhodnutia nadobudnú právoplatnosť. O novele zákona budú poslanci v parlamente rozhodovať už na najbližšej januárovej schôdzi."