Prejsť na obsah
Verejnosť

V júni tohto roku uplynulo 85 rokov od narodenia vysokoškolského pedagóga Stavebnej fakulty STU v Bratislave profesora Ivana Gschwendta, významného odborníka cestného staviteľstva.
Vysokoškolské štúdium ukončil v roku 1958 na Fakulte inžinierskeho staviteľstva Slovenskej vysokej školy technickej (dnes STU) v Bratislave.
Svoju profesijnú činnosť začal v n. p. Cesty Nitra, ale už v roku 1960 nastúpil do oddelenia Ing. Medelského vo Výskumnom ústave inžinierskych stavieb (VUIS) v Bratislave. Tu začala jeho výskumná práca, ktorej sa neprestal venovať.

Viac si prečítate na:
https://tlacovespravy.sme.sk/c/22166423/zivotne-jubileum-profesora-ing-ivana-gschwendta-drsc.html