Prejsť na obsah
Verejnosť

Vedci zo Slovenska objasnili spojitosť medzi klimatickou zmenou a veľkosťou povodní.
Významné zistenia z výskumu slovenských vedcov zverejnil prestížny časopis Nature. Ide o poznatky z výskumu väzieb medzi klimatickou zmenou a veľkosťou povodní, na ktorom sa podieľali aj slovenskí vedci.
Výskum ukázal, že zmeny vo veľkostiach povodní v Európe v posledných desaťročiach možno pripísať meniacej sa klíme.
„Z hľadiska rozsahu išlo o ojedinelý výskumný projekt – na grante ERC spolupracovalo až 35 vedeckých tímov a v rámci výskumu sa zhromažďovali a analyzovali dáta z viac než 3 700 meracích staníc v celej Európe v rozmedzí rokov 1960 až 2010,“ povedal o najnovšom projekte spoluautor výskumnej štúdie v Nature profesor Ján Szolgay zo Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity. Spoluautorkou štúdie bola aj profesorka Silvia Kohnová zo Stavebnej fakulty STU. Na výskume spolu s nimi spolupracovali tiež dvaja absolventi Jána Szolgaya - Juraj Parajka z TU vo Viedni a profesor Peter Molnár z ETH v Zürichu.

Viac si prečítate na:
http://www.poistovne.sk/34289-sk/zistenia-slovenskych-vedcov-publikovali-v-prestiznom-casopise-nature.php