Prejsť na obsah
Verejnosť

Projekt sa uskutočnil prostredníctvom online zberu návrhov, ku ktorým prispela laická aj odborná verejnosť

Iniciatívou prispeli tiež študenti z Fakulty architektúry a dizajnu STU v Bratislave. Pod vedením Útvaru hlavného architekta mesta Žilina sa zúčastnili na workshope zameranom na tvorbu návrhov na obnovenie trhoviska medzi ulicami J. M. Geromettu a Horný val.

Viac si prečítate na:
https://www.dnes24.sk/rychle-spravy/zilina-mesto-predstavi-navrhy-na-zlepsenie-verejneho-priestoru-222488