Prejsť na obsah
Verejnosť


Školy majú rezervy v príprave IT špecialistov, ich úlohu suplujú firmy a neziskovky
Podiel študentiek na fakultách informatiky na Slovensku rastie. Na Fakulte informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity sa za uplynulých päť rokov zdvojnásobil. Pozitívny trend nie je výsledkom politiky štátu ako skôr snahy neziskových združení a firiem, ktoré sa snažia pripraviť pre trh práce kvalifikovanú pracovnú silu. „Myslím, že výraznú zásluhu na tomto trende majú iniciatívy ako Aj Ty v IT, ktoré aktívne vťahujú dievčatá do sveta informatiky,“ hovorí dekanka fakulty Mária Bieliková.
Profesionáli z odvetvia IT patria dlhodobo medzi najvyhľadávanejších na trhu práce. Nedostatok uchádzačov tlačí firmy k hľadaniu spôsobov, ako zvýšiť záujem o prácu v IT a podporiť školy, ktoré poskytujú potrebné vzdelanie a zručnosti. Jednou zo skupín, kde tkvie veľký nevyužitý potenciál, sú práve ženy. Napriek zvýšeniu podielu študentiek na fakultách informatiky je ich počet naďalej výrazne nižší ako v prípade študentov. Napríklad na informatike a elektrotechnike na STU a TUKE v Bratislave aj v Košiciach pripadá na jedno dievča takmer desať chlapcov.


Dôvody nepomeru
Petra Kotuliaková, zakladateľka iniciatívy Aj Ty v IT na podporu dievčat v IT biznise, je presvedčená, že tento nepomer nie je prirodzený. „Naša Zuzka chcela ísť do matematickej triedy. No čo by tam robila?!“ parafrázuje tradičné vnímanie výberu vzdelávacej cesty dievčat v mnohých rodinách na Slovensku. Jej tím obchádza hlavné mesto aj regióny a organizuje kurzy programovania, stáže v IT firmách a ďalšie podporné aktivity, ktorých cieľom je rozpustiť nedôveru dievčat vo vlastné technické schopnosti. Nedôvera má podľa nej pôvod v kultúrnych stereotypoch a tiež pre nesprávne nastavené vyučovanie na stredných školách. „Chlapcom to ide na hodinách s počítačom rýchlejšie ako dievčatám, pretože majú v tomto veku ,naklikané‘ výrazne viac. Dievčatá potom získavajú presvedčenie, že sú slabšie, a zväčša upustia od štúdia informatiky ako prvej voľby pri výbere vysokej školy,“ tvrdí. Prečo majú dievčatá na strednej škole „naklikané“ menej ako ich rovesníci opačného pohlavia? Podľa P. Kotuliakovej to nie je spôsobené tým, že by mali dievčatá k informatike a technike zlý vzťah, ale skôr preto, že vo svojom veku potrebujú „zachraňovať svet“, riešiť emócie a menej ich bavia počítače a technické stavebnice. Viaceré štúdie podľa nej vylúčili, že by dievčatá mali horšie predispozície na štúdium technických smerov. Skutočnou príčinou ich menšieho záujmu o IT je teda skôr nechuť súťažiť v triede s prirodzene výbojnejšími a sebavedomejšími chlapcami.


IT slovenčinárky
Pocit nižšej sebadôvery a diskomfortu dievčat v triede by mohol rozptýliť kvalitný pedagóg. „Naše skúsenosti však hovoria, že informatika na základných aj stredných školách je - okrem výnimiek - vedená skôr nezáživne, často učiteľmi, ktorí nie sú kvalifikovaní a mnohí v uvažovaní kopírujú kultúrne stereotypy, teda dievčatá považujú v technike za slabšie a menej perspektívne ako chlapcov,“ dodáva P. Kotuliaková.
Neutešený stav výučby informatiky v školstve potvrdzujú aj štátne orgány. Štátna školská inšpekcia v správe o stave vzdelávania za minulý školský rok označila za výrazné negatívum, že takmer na polovici kontrolovaných základných škôl bola informatika vyučovaná úplne neodborne, na ďalších viac ako desiatich percentách škôl vyučovanie informatiky zabezpečovali učitelia príbuzného predmetu.


Ciele EÚ
Európska komisia pritom viac ako desať rokov upozorňuje na potrebu rozvoja IT zručností či väčšie zastúpenie žien v technických oblastiach. „Ak sa nedostatok informatikov a inžinierov nebude riešiť, povedie to k spomaleniu európskeho hospodárskeho rastu a Európa sa vystaví riziku, že zaostane za ázijskými konkurentmi. Musíme prekonať zaužívané stereo typy opisujúce kariéru v odvetví IKT ako nudnú a príliš technickú pre ženy,“ vyhlásila eurokomisárka pre informačnú spoločnosť Viviane Redingová ešte v roku 2007. Na porovnanie, k podobnému cieľu dospeli aj viaceré firmy. Napríklad vedenie nadnárodnej stavebnej firmy Strabag v roku 2013 vyhlásilo, že chce viac žien vo firme a bude aktívne pracovať na každoročnom zvyšovaní ich podielu. Dôvodom boli lepšie hospodárske výsledky zmiešaných manažérskych tímov. „Využívame príležitosť, aby sme ženy viac než doteraz nadchli pre technické povolania a zmenili podmienky tak, aby sa ženám lepšie darilo zlúčiť pracovné a rodinné povinnosti,“ vyhlásil Hans Peter Haselsteiner, predseda predstavenstva firmy, ktorá má svoju pobočku aj na Slovensku. Lepšími možnosťami na zladenie pracovného a rodinného života, cieleným náborom žien a väčšou transparentnosťou v podpore kariéry sa firma snažila osloviť najmä absolventky technických a ekonomických odborov stredných odborných a vysokých škôl.
Dnes Brusel upozorňuje, že základnú úroveň digitálnych zručností bude v blízkej budúcnosti vyžadovať až 90 percent pracovných pozícií. Na Slovensku bude v roku 2020 podľa IT Asociácie Slovenska chýbať v IT sektore zhruba 20-tisíc ľudí.


Eurofondy to nevyriešia
Rezort školstva chce zlepšenie vo výučbe informatiky dosiahnuť cez eurofondový projekt IT Akadémia - Vzdelávanie pre 21. storočie. Bol spustený vlani, počíta s dotáciou 21 miliónov eur a jeho cieľom je zvýšiť počet absolventov - špecialistov pre IT sektor na tisíc ročne. Vzhľadom na nízku úspešnosť podobných eurofondových programov pri zlepšovaní slovenského školstva je však výsledok viac než otázny. Projekt má navyše len dočasný charakter. Po preškolení 36-tisíc študentov a žiakov a 2 100 učiteľov, po dočerpaní financií z Európskeho sociálneho fondu sa opäť vynoria systémové nedostatky - nízke platy v školstve, komplikovaný manažment a slabé vybavenie škôl či nezáujem mladých ľudí o pedagogickú kariéru.
Aj preto mnohé firmy na Slovensku rezignovali v čakaní na štátne zásahy a problém riešia na vlastné náklady. Viaceré spoločnosti rozbehli vlastné programy podpory škôl v okolí alebo vo svojej brandži, iné finančne aj nasadením vlastných pracovníkov podporujú aktivity a združenia. ako je Aj Ty v IT, Girl’s Day, Butterfly Effect či Mini Tech MBA pre ženy. Bratislavské vývojové centrum softvérovej firmy SAP sa napríklad podieľa na medzinárodnom dni žien v IT Girl’s Day (organizovaný tiež neziskovkou AJ Ty v IT), firma tento rok hostila tridsať stredoškoláčok, ktoré chceli preskúmať svoje možnosti v IT sfére. Firma zamestnáva testerky aplikácií, programátorky, softvérové dizajnérky. „Nie je ich však tak veľa, ako by sme chceli. Sú krajiny, v ktorých tvoria aj viac ako polovicu všetkých zamestnancov, napríklad v Izraeli,“ hovorí Peter Dominik zo SAP Labs Slovakia.


Ako do IT
„Ročne urobíme zhruba sto workshopov a stretnutí, v skupine býva zhruba dvadsať dievčat, takže zásah je približne tisíc dievčat ročne. Na stredných školách nám hovoria o vyššom záujme dievčat o informatiku, stúpol podiel dievčat na vysokých školách so zameraním na informatiku, takže si myslím, že to má zmysel,“ hovorí zakladateľka združenia Aj Ty v IT Petra Kotuliaková. Združenie začínalo pred piatimi rokmi na vysokých školách, no postupne rozšírilo svoje pôsobenie na základné a stredné školy. „Uvedomili sme si, že musíme začať už na základných školách, pretože práve vo veku od 12 do 16 rokov padá najvýraznejšie záujem dievčat o vedu a techniku vrátane IT,“ dodáva. Dotované školenia poskytuje tiež ženám z generácie, ktorá nevyrastala s internetom, ktoré zvažujú zmenu zamestnania. Miroslava Rusnoková zase vlani rozbehla kurzy Mini Tech MBA pre ženy z biznis prostredia, ktoré by chceli prejsť do IT firiem. „Vychovať programátorov je náročné, trvá to roky, ako keď sa učíte cudzí jazyk alebo bojové umenie a pár tréningov nestačí. No pomáhame ľuďom z iných odvetví, marketingu, HR či obchodu porozumieť, ako funguje IT firma, na čom robia jej zamestnanci, aby s nimi dokázali spolupracovať,“ vysvetľuje pilotný projekt M. Rusnoková. Je zrejmé, že podobné aktivity budú s rastúcim dopytom po IT špecialistoch narastať, systémové zmeny pre adaptáciu školstva na budúcnosť však naďalej ležia na vláde.
----
Fakulta informatiky a informačných technológií STU
Fakulta elektrotechniky a informatiky TU Košice
Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
„Dievčatá na škole získavajú presvedčenie, že sú slabšie, a zväčša upustia od štúdia informatiky ako prvej voľby.“ Petra Kotuliaková, zakladateľka občianskeho združenia Aj Ty v IT
12% študentov na Fakulte informatiky a informačných technológií STU tvoria ženy

[Trend 10/05/2018]
Autor: Tomáš Nejedlý
Strana: 14,15