Prejsť na obsah
Verejnosť

Témou júnovej vedeckej cukrárne boli príprava a vlastnosti železanu ako silného ekologického oxidovadla na použitie v znečistenom prírodnom a priemyselnom prostredí.
Prednáška Jána Híveša, riaditeľa Ústavu anorganickej chémie, technológie a materiálov FCHPT STU v Bratislave, predstavuje túto skupinu látok, v ktorých sa atóm železa vyskytuje v nezvyčajne vysokom oxidačnom stave +6. Objasňuje, aké majú tieto látky vlastnosti a možnosti ich prípravy. Práve príprava má kľúčový význam z hľadiska ich využitia pri dekontaminácii životného prostredia od znečisťujúcich látok. Dozviete sa aj niečo o mikropolutantoch a spôsoboch ich likvidácie v odpadových vodách.

Viac si prečítate na:
https://www.quark.sk/zelezanmi-proti-znecisteniu/