Prejsť na obsah
Verejnosť

Ľubo Straka, moderátor: "Chemické inžinierstvo, pod týmito dvoma slovami sa rozhodne skrýva veľká budúcnosť, a práve vďaka tomuto vednému odboru sa môže zlepšiť aj životné prostredie. Dokáže totiž upraviť fungovanie dnešných fabrík najmä v oblasti chemického priemyslu. Študenti na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave tak vedia, ako spraviť z klasickej továrne ekologickú."
Redaktorka: "Výskum na Ústave chemického a environmentálneho inžinierstva by sa dal rozdeliť na tri základné smery. Nosné projekty chemického inžinierstva sú zamerané na spracovanie odpadov rôzneho typu či už biomasy, alebo odpadoch z priemyselnej výroby, a tie chcú vedci ekologicky využiť na výrobu ďalších materiálov."
Ľudovít Jelemenský, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, STU v Bratislave: "Druhá časť projektov je zameraná na intenzifikáciu procesov, kde niekoľko zariadení na výrobu vieme dať do jedného zariadenia, kde prebiehajú reakcie a separácie, a tieto jednotky sa dajú využiť pre výrobu napríklad aromatických vonných látok, alebo aj dokonca na výrobu pitnej vody z morskej vody."
Redaktorka: "Časť výskumu je zameraná priamo na ochranu životného prostredia a zaoberá sa čistením odpadových vôd. Ďalším smerom je biochemické inžinierstvo, kde výskumníci spracovávajú prírodné látky, ktoré sa využívajú napríklad ako katalyzátory v procese výrobných látok vo farmácii či potravinárstve."
Tomáš Kurák, doktorand, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, STU v Bratislave: "Zaoberáme sa kultiváciou vtedy, keď... nám vyprodukujú náš cielený produkt, ten sa nachádza v takýchto reaktoroch, a okrem toho produktu sú tam aj ďalšie medziprodukty, a my potrebujeme odseparovať ten produkt, tam použijeme tie procesy chemickoinžinierske, a získame ten cielený produkt, ktorý čistý, a vieme ho predať."
Redaktorka: "Keďže priemyselná výroba má aj nemalý dopad na množstvo škodlivého oxidu uhličitého v ovzduší, cieľom chemických inžinierov je tiež ochrániť životné prostredie i v tomto smere. V budúcnosti by sme sa tak mohli stretávať s tzv. zelenými fabrikami, ktoré by využívali prírodné materiály z obnoviteľných zdrojov."
Ľudovít Jelemenský: "Napríklad nebudete potrebovať také typy takých gigantických zariadení, budete vidieť, že v tých zariadeniach je viac napríklad nejakej zelene, čiže prírodných materiálov, pomaličky sa tá fabrika začne transformovať do niečoho, čo nám pripomína samotnú prírodu, idea je, že urýchli tieto procesy, čo prebehnú v prírode."
Redaktorka: "Absolventi chemického inžinierstva sa pritom môžu uplatniť nielen v klasickom chemickom priemysle, ale aj v rôznych iných odvetviach."
Ľudovít Jelemenský: "Všade potrebujú práve inžiniera, ktorý sa zameriava na intenzifikáciu, ekonomizáciu procesov na samotnú bezpečnosť v procese, že je uplatniteľný všade v tomto zmysle, a my to samozrejme tak komplexne pripravujeme."
Redaktorka: "Chemické inžinierstvo teda nie je len o chémii, ale venuje sa aj ostatným vedným disciplínam. Získané poznatky o tom, ako fungujú jednotlivé iné procesy sa tak môžu zúžitkovať v ďalšom výskume, ktorý by v budúcnosti mohol napomôcť k efektívnejšej, bezpečnejšej a najmä ekologickejšej výrobe."