Prejsť na obsah
Verejnosť

Janette Štefánková, moderátorka: „Nielen školy, ale najmä odborníci z praxe upozorňujú, že v strojárskom a hutníckom priemysle nebude dosť kvalifikovaných ľudí. Potvrdzujú to aj štatistiky. Počet absolventov technických stredných a vysokých škôl neustále klesá.“

Peter Mútňan, redaktor: „Strojársky a hutnícky priemysel potrebuje do troch rokov okolo štrnásťtisíc absolventov technických škôl, z ktorých tvoria pätnásť percent absolventi vysokých škôl. Ich počet však dlhodobo klesá. Napríklad na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave je ich za posledných sedem rokov o vyše tridsaťpäť percent menej.“

Ľubomír Šooš, dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave: „My už máme aj dnes odozvy dokonca aj z automobilového priemyslu, že práca napríklad v Portugalsku už je dnes lacnejšia. Aj automobilky alebo aj všeobecne strojársky priemysel si bude dovážať už pracovnú silu, ale aj vysoko kvalifikovanú pracovnú silu zvonku.“

Peter Mútňan: „Podľa posledných prieskumov uplatnenia študentov vysokých škôl sa najviac dokážu uplatniť absolventi ekonomických a technických univerzít. Napriek možnosti dobrého zamestnania záujem o štúdium týchto odborov nestúpa.“

Ľuboš Lopatka, riaditeľ Výskumného ústavu zváračského: „Považujem za pomerne veľký problém, že vysoké školy sú platené za študenta. Inými slovami, sú platené za kvantitu, nie za kvalitu svojej práce, a to, čo potrebujeme, je menej vysokých škôl kvalitných, aby študenti nemuseli odchádzať v snahe odlíšiť sa do zahraničia.“

Peter Mútňan: „Nedostatok absolventov a kvalifikovaných ľudí cítia aj v Železiarňach Podbrezová. Vedenie podniku sa preto rozhodlo ponúknuť svojim absolventom a zamestnancom štipendium na Fakulte materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach.“

Vladimír Soták, riaditeľ Železiarní Podbrezová: „Chceme získať aj niektorých študentov, ktorí u nás končia a podľa zmluvy nemusia nastúpiť do fabriky, tohto roku nám končilo sedemdesiatštyri absolventov. Dvadsaťpäť ich nechce nastúpiť do fabriky, chcú ísť pracovať niekde inde, my im v tom nevieme zabrániť, sedemnásti chcú študovať na vysokých školách a zvyšok, tridsaťdva, nastúpi, hej, ale tridsaťdva ľudí kvalifikovaných nezískame na úrade práce ani za päť rokov.“

Peter Mútňan: „Lepšiu kvalifikáciu absolventov v priemysle má priniesť systém duálneho vzdelávania. Podľa štátneho inštitútu odborného vzdelávania plánujú doň zapojiť do dvoch rokov až dvanásťtisíc žiakov.