Prejsť na obsah
Verejnosť

Bratislava - Denne má vo svojej pošte väčšina z nich dve až tri ponuky zamestnať sa. Začínajú pracovať už počas štúdia a ich prodekan pripúšťa, že už teraz majú možno vyšší plat ako ich prednášajúci. Reč je o študentoch Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Tí podľa rebríčka, ktorý zverejnil minister školstva Eugen Jurzyca (SDKÚ-DS), zarábajú po absolvovaní školy v priemere najviac. Diplom z tejto školy vám podľa štatistiky rezortu školstva "prinesie" v hrubom 1 347 eur mesačne.

Pochmúrne štúdium
Fakulta sídli na kopci nad Mlynskou dolinou. Študenti to sem majú z internátov na skok. Dvaja prváci nás vedú cez ošarpaný bočný vchod do tmavej chodby. Okolo nás sa trúsia mladíci v džínsoch a tričkách, dievča vidno len zriedka. Priestory sú staré a pochmúrne, v budove sa tlačia dve fakulty technickej univerzity. "IT sú čarovné v tom, že byť úspešný si nevyžaduje veľa prostriedkov, ale najmä dobrú hlavu a ochotu pracovať. Preto má relatívne chudobná stredná Európa takých výborných informatikov," hovorí prodekanka školy Mária Bieliková. Budúci rok by sa však mali informatici sťahovať do úplne novej budovy.

Zavalení prácou
Zistenie rezortu školstva študentov veľmi neprekvapuje. "Každý deň si nájdem v pošte dve - tri ponuky, na ktoré by som mohol hneď nastúpiť," priznáva štvrták Tomáš Blaho. Podobne je na tom väčšina jeho spolužiakov. "Čo si budeme hovoriť, väčšina študentov inžinierskeho štúdia už niekde pracuje a vôbec by som nebol prekvapený, keby mali už teraz vyšší plat ako my," hovorí prodekan Pavel Čičák. Jednou z predností školy je podľa neho kontakt s praxou. Na chodbách školy vidieť logá firiem, ktoré dodali zariadenie tej či onej učebne, všade prítomné sú náborové letáky bánk a IT korporácií. Náročnosť školy podľa študentov zodpovedá vzácnosti absolventov. V prvých ročníkoch sú strašiakmi ťažká matematika a fyzika. "Tam sa ukázalo, kto na to má a kto nie, hoci v praxi ich takmer netreba," hovorí štvrták Tomáš. Práce je veľa počas celého roka a počet študentov sa každým ročníkom znižuje. "Na začiatku nás bolo tristo, po troch rokoch štúdia nás ostala v ročníku približne polovica," hovorí štvrták Filip Baďura. Študenti sa navyše zhodujú, že bez istých daností nie je možné školu absolvovať. "Na prijímačkách boli okrem najťažších príkladov z gymnaziálnej matematiky aj príklady na logiku, kde bolo treba prísť na trik riešenia, samotné počítanie príkladu už potom bola hračka," dodáva Tomáš.

Bifľovanie nepomôže
Bifľovanie nepomôže, šancu majú najmä študenti s vycibrenou logikou. V minulom roku však škola zmenila taktiku a prijímačky zrušila - stačí mať dobrú maturitu z matematiky alebo angličtiny. "Je to experiment, ktorý by mal sprístupniť štúdium informatiky aj študentom, ktorí si nie sú istí svojou matematikou. Informatika dnes nie je len tvrdé programovanie, ale aj analytická práca, na ktorú sú potrebné iné zručnosti ako vynikajúca matematika," dodáva prodekanka Bieliková.

Ktorí absolventi škôl zarábajú najlepšie
Fakulta informatiky a informač. technol., STU v Bratislave 1347 eur
Fakulta elektrotechniky a informatiky, STU v Bratislave 1180 eur
Farmaceutická fakulta, UK v Bratislave 1173 eur
Fakulta medzinárodných vzťahov, EU v Bratislave 1055 eur
Fakulta managementu, UK v Bratislave 1 046 eur
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, UK v Bratislave 1008 eur
Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita v Žiline 1007 eur
Fakulta hospodárskej informatiky, EU v Bratislave 997 eur
Zdroj: MŠVVŠ SR, poznámka: absolventi denného štúdia, zohľadnení nie sú absolventi pracujúci ako samostatne zárobkovo činné osoby alebo absolventi pracujúci v zahraničí. Celý zoznam nájdete na hnonline.sk.
Študenti Informatiky majú po skončení štúdia prísľub jedných z najlepších zárobkov spomedzi našich vysokoškolákov.