Prejsť na obsah
Verejnosť

Moderátor:
„A ako sme spomínali pred pesničkou, ministerstvo zahraničných vecí predstavovalo veľvyslancom akreditovaným na Slovensku vedeckotechnický potenciál výskumných pracovísk. Inovačný deň v regióne Trnava bol veľmi bohatý a okrem Záhoria navštívili veľvyslanci asi jednu z najmodernejších univerzít Materiálovotechnologickú fakultu STU so sídlom v Trnave. Čo im tam ponúkli, povedal Martinovi Jurčovi dekan Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave Miloš Čambál.“

Miloš Čambál, dekan Materiálovotechnologickej fakulty STU v Trnave:
„Pre mňa, ako dekana fakulty, to bola naozaj taká výrazná spätná väzba, to znamená, že vlastne pani štátna tajomníčka Brocková mala teda predstavu, že ukáže veľvyslancom nejakú výnimočnú firmu na Slovensku a nejakú výnimočnú vzdelávaciu inštitúciu a siahli po Materiálovotechnickej fakulte v Trnave, tak toto bol teda pre nás signál, že asi sa o nás vie aj v okolí. A my sme vlastne fakulta, ktorá je tým svojim rozsahom unikátna, čiže vlastne my sa zaoberáme viacerými oblasťami. Je tam materiálové inžinierstvo, tá druhá oblasť sú …technológie, tretia oblasť je priemyselné inžinierstvo, manažment, kvalita produkcie, ďalšia oblasť je automatizácia, informatika, aplikovaná informatika a mechatronika a ďalšia oblasť je bezpečnostné inžinierstvo. A vlastne tým pádom pokrývame celý ten ako by cyklus vo firmách. V Trnave bol vybudovaný prvý Vedecký park univerzitný, sme najúspešnejšia fakulta, ktorá vlastne v súťaži získava peniaze cez eurofondy, je tam takmer 100 miliónov v tom kampuse nainvestovaných. Takže máme unikátne zariadenia, čiže vlastne vieme ísť do naozaj špecifických vecí. Toto bola tá predstava, že vlastne tých ľudí sem dotiahneme.“

Martin Jurčo, redaktor:
„Čo je také to medzinárodne dôležité z celej tej technológie, ktorú tu máte, tak, že to zaujíma aj zahraničie.“

Miloš Čambál:
„Nemusím ísť do nejakých konkrétnych špecifík tých odborných zariadení, ale máme tu napríklad 6-megavoltový tandentron, vlastne dokážeme ísť až do úrovne iónov a ich urýchlenia, takže naozaj vieme skúmať štruktúru úplne jemných povrchov a je to potom vlastne veľmi dôležité pri vývoji nových materiálov v automotive a v iných sférach, ale aj v tých iných oblastiach máme špičkové zariadenia, a to sa mi tu celkom teda páčilo, že bolo tu 24 krajín, alebo teda veľvyslancov z 24 krajín a nevedeli sme vlastne úplne presne, aká je ich odbornosť, ale my sme teda stihli za tú hodinu a pol ukázať iba tri pracoviská, sa pýtali, čiže vlastne ich to celkom zaujalo a aj do tých odborných vecí išli.“

Martin Jurčo:
„Dôležitý je študent, nie tá technológia, vy môžete ponúknuť absolventa, alebo môžete ponúknuť konkrétnu prácu v nejakom odvetví, v ktorej môžu spolupracovať aj študenti. Asi to je to know-how, ktoré môžete ponúknuť do zahraničia.“

Miloš Čambál:
„Áno aj aj. Čiže napríklad hneď konkrétna aktivita z toho, čo tu vlastne bolo, tak už v pondelok sa stretávame s kolegom, ktorý nám vlastne ide ponúknuť možnosť dotiahnutia študentov z Nórska napríklad. To znamená, že naozaj tá prioritná úloha fakulty je vzdelávať absolventov a my sa tu naozaj pokúšame robiť, aby tí absolventi boli komplexní a s tým teda, že vlastne naša fakulta je technicky zameraná, tak oni dostávajú konkrétne zručnosti, ktoré študenti, ktorí sú vlastne zapojení do vývoja, výskumu týchto nových materiálov, tým sa výrazne učia.“

Martin Jurčo:
„Nórski študenti by mohli prísť sem, čo absolventi vaši, slovenskí študenti smerom do zahraničia.“

Miloš Čambál:
„Máme spústu študentov, ak chcete, môžeme nejakú štatistiku pozrieť, ktorí sa nám uplatňujú naozaj výborne aj v zahraničí. Ja teda profesionálne sa venujem koučingu a aktuálne koučujem jedného pána, ktorý vlastne je aj našim absolventom a je šéfom kvality v Mitshubishi napríklad, Čiže vlastne tie decká sa naozaj uplatňujú. Ak sa nám podarí robiť to, čo teda je našim cieľom, aby každý študent vlastne na jeden semester odišiel do zahraničia a získal jednak nejaké nové vedomosti, ale aj také tie sociálne a jazykové kompetencie, tak vlastne potom naozaj nemajú absolútne žiadny problém a uplatňujú sa veľmi dobre v zahraničí.“

Moderátor:
Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave má aj intenzívny kontakt so svojimi absolventmi, a ako sme pripomenuli, vôbec si nesťažujú, že by sa neuplatnili na trhu práce.“