Prejsť na obsah
Verejnosť

Modernizácia budov fakúlt a pracovísk Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave napreduje. V júli sa začala revitalizácia interiérových častí Fakulty elektrotechniky a informatiky (FEI) STU, ktorá predstavuje poslednú etapu modernizácie budovy. Stavba a jej finančné krytie v rozsahu 7,5 milióna eur je súčasťou projektu ACCORD - Zlepšenie univerzitných kapacít a kompetencií vo výskume, vývoji a inováciách. Za účasti povereného rektora STU Olivera Moravčíka bol v stredu na stavbe prvý kontrolný deň.

Projekt je zameraný na revitalizáciu 12 prednáškových ául a miestností, obnovu komunikačných spojovacích koridorov, vybudovanie dátového centra a zavedenie SMART systému regulácie vykurovania. Súčasťou revitalizácie bude aj rekonštrukcia osvetlenia, vykurovania, vzduchotechniky, tieniacej techniky, prezentačnej a didaktickej techniky interiérov budovy FEI STU v Bratislave. Jednotlivé celky budú prepojené nadradeným inteligentným riadiacim systémom, ktorý zabezpečí integráciu všetkých prvkov do komplexného navzájom optimalizovaného inteligentného celku. V jeho rámci sa jednotlivé časti systému navzájom ovplyvňujú na základe vzájomnej interakcie aj vonkajších vplyvov. Predpokladaný termín odovzdania diela je júl 2022. 

Viac si prečítate na: 

https://www.teraz.sk/ekonomika/zacala-sa-zaverecna-etapa-revitaliz/564549-clanok.html