Prejsť na obsah
Verejnosť

Strojnícka fakulta STU v Bratislave ponúka mladým ľuďom, ktorí hľadajú uplatnenie na trhu práce, unikátnu možnosť
Ide o možnosť zapojenia sa do študijného programu profesijného bakalára. Počas štúdia v tomto programe získa študent teoretické znalosti a zároveň praktické skúsenosti v jednej z ôsmich špičkových slovenských firiem, ktoré tento program podporujú. Navyše už počas štúdia bude študent poberať pravidelné štipendium. A po jeho skončení má garantované pracovné miesto vo firme, ktorú počas rokov štúdia dokonale spoznal.

Štúdium s platom
Posledné prieskumy týkajúce sa vzdelanosti na Slovensku a uplatnenia na trhu práce sú doslova alarmujúce. Až 57 % vysokoškolsky vzdelaných ľudí pracuje v úplne inom odbore ako vyštudovali. A 35 % vysokoškolákov sa po ukončení štúdia musí uspokojiť s pracovnou pozíciou vhodnou pre stredoškoláka. Každý tretí absolvent VŠ si nenájde vysokoškolskú pozíciu do 5 rokov od ukončenia štúdia.
Počas celého štúdia mladí ľudia praxujú priamo pod vedením špičkových odborníkov v podniku, ktorý si sami vyberú. Bonusom je štipendium, ktoré študent poberá. To sa pohybuje od 100 do 180 eur mesačne. V treťom ročníku, ktorý strávia študenti celý na praxi, dokonca dostávajú plat v minimálnej výške 700 eur. Štúdium v tomto programe je štvorročné a študenti majú možnosť po ukončení bakalárskeho stupňa pokračovať ďalej v štúdiu už popri zamestnaní.
„Keďže profesijný bakalár je výrazne zameraný na prax, celý tretí ročník študenti praxujú podobne ako zamestnanci s konkrétnymi úlohami a projektmi vo firme, ktorú si sami vybrali. Firmy zapojené do programu sídlia v rôznych mestách, z toho dôvodu sa kladie dôraz, aby študenti po ukončení štúdia ostali pracovať v regióne, z ktorého pochádzajú,“ hovorí dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave Ľubomír Šooš.
Do projektu sa zapojili top nadnárodné spoločnosti pôsobiace na Slovensku, ktoré disponujú špičkovým technickým vybavením. Sú to spoločnosti Volkswagen Slovakia, Schaeffler Skalica, Continental Zvolen, ZF Slovakia, Benteler Division Automotive, Boge Elastmetall Slovakia, Brose Prievidza a ZKW. Študent si po ukončení štúdia spomedzi týchto zamestnávateľov môže vybrať toho, ktorý mu najviac vyhovuje. Napríklad aj vzhľadom na polohu závodu a lokalitu, z ktorej pochádza.

Skúsenosti študentov
Ide o dennú formu štúdia. Organizácia štúdia prvé dva roky je rovnaká ako pri klasickom bakalárovi, ale niektoré predmety sú už viac orientované na prax. Celý tretí ročník strávi študent vo firme, ktorú si vyberie – už na konkrétnych úlohách a projektoch. Vo štvrtom ročníku sa bude konkrétne špecializovať na potreby svojho podniku a podľa toho si zvolí aj predmety. To znamená, že nadobudnuté poznatky z praxe bude môcť uplatniť napríklad aj pri písaní bakalárskej práce.
Ondreja Suchého po ukončení strednej školy príliš vízia štúdia na vysokej škole nelákala: „Po ukončení strednej školy som bol rozhodnutý, že pôjdem do práce, a práve vtedy Volkswagen Slovakia prišiel s pilotným projektom, ktorý prepája prax s teóriou. V ten moment vo mne nastal zlom, že takéto štúdium by sa mi veľmi páčilo a po výberovom konaní, som bol vybratý na toto štúdium. Ak by som mohol vrátiť čas, určite by som sa na strednej škole viac venoval štúdiu matematiky a fyziky, bohužiaľ, čas sa vrátiť nedá, a preto sa musím čo najviac posnažiť teraz, aby som štúdium úspešne ukončil.“
„Vždy som vedela, že som technický typ. Bavila ma matematika, fyzika a chémia, ale len, kým som sa nemusela učiť zbytočne veľa teórie naspamäť. Po maturite som sa nevedela rozhodnúť, kam na vysokú školu. Dala som si len jedinú prihlášku na Strojnícku fakultu STU v Bratislave, a to na nový bakalársky študijný program pre automobilový priemysel, ktorý je výrazne zameraný na prax. Nemôžem tvrdiť, že štúdium na Strojníckej fakulte STU je jednoduché. Avšak aj vďaka individuálnemu prístupu a pomoci našich mentorov ide všetko jednoduchšie!“ hovorí študentka Eliška Bartošová.

Vaša šanca zapojiť sa
Pilotný projekt odštartoval v septembri minulého roku s počtom 10 študentov. Profesijne orientované štúdium je inšpirované nemeckým duálnym systémom výučby. „Účastníci vzdelávacieho programu získavajú najnovšie vedomosti nielen v podobe teoretickej výučby, ale vďaka najmodernejším technológiám vo firmách aj veľmi hodnotné praktické skúsenosti, ktoré sú kľúčom k ich úspechu v zamestnaní. Od budúceho školského roku sa k nám pridáva 7 partnerov, s ktorými ponúkame študijné miesto až dokopy pre 32 študentov,“ vysvetľuje hovorca spoločnosti Volkswagen Slovakia Michal Ambrovič.
Ak vás študijný program Profesijný bakalár zaujal, máte šancu zapojiť sa doň. Prvým krokom je podanie prihlášky na bakalárske štúdium v študijnom programe Automobily a mobilné pracovné stroje na Strojníckej fakulte STU v Bratislave. Druhým krokom je účasť na informačnom stretnutí, ktoré sa bude konať v piatok, 22. júna o 11.00 hod. na Strojníckej fakulte STU v Bratislave. A napokon finálnou podmienkou pre výber je úspešné absolvovanie výberového konania, ktoré bude prebiehať opäť na Strojníckej fakulte za účasti všetkých firiem v pondelok, 2. júla 2018. Štart profesijného bakalára je v septembri 2018. Študovať začneš ako všetci ostatní študenti na Strojníckej fakulte STU v Bratislave.
Novou formou prípravy nových zamestnancov (aj v automobilkách) je výučba prostredníctvom virtuálnej reality. Takáto výučba šetrí náklady a dokáže zamestnancov pripraviť aj na také situácie, na ktoré by sa bežnými spôsobmi výučby pripraviť nedal.

https://www.cas.sk/clanok/703319/za-studium-profesijneho-bakalara-dostanete-plat-uz-na-skole-a-ziskate-pracu-v-top-firme/