Prejsť na obsah
Verejnosť

Janette Štefánková, moderátorka: „Niektoré plasty sa môžu v prírode rozkladať až tisíc rokov, často nie sú recyklovateľné a prispievajú ku globálnemu otepľovaniu. Plasty sú vlastne syntetické polyméry vyrobené z fosílnych palív, nahradiť by ich aspoň čiastočne mohli takzvané bioplasty. Ekologický bioplast vyvinuli aj slovenskí vedci v spolupráci s nitrianskou firmou.“

Marta Rajková, redaktorka: „Na prvý pohľad nenápadný plastový pohár, v skutočnosti unikát na trhu. Je stopercentne bio, čiže rozložiteľný a vyrobený z obnoviteľných zdrojov. Podobne aj tieto zubné kefky či poháre pre stomatologické ambulancie i festivaly. Vyrobené sú z materiálu nonoilen, ktorý, ako vyplýva z názvu, neobsahuje ropu. Nonoilen je však len jedným z viacerých druhov bioplastov.“

Pavol Alexy, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave: „Pod tým pojmom sú tri triedy materiálu, to znamená, z obnoviteľných zdrojov nerozložiteľný, rozložiteľný z fosílnych zdrojov, čiže z ropy, a ten tretí, to je ten náš nonoilen.“

Marta Rajková: „Nie každý bioplast je teda automaticky ekologický, niektoré sa len rozpadajú na takzvané mikroplasty alebo obsahujú veľký podiel tradičného syntetického plastu.“

Pavol Alexy: „Tá predpona bio je dnes až zneužívaná, len aby sa dosiahol komerčný úspech.“

Marta Rajková: „Mnohé plasty preto môže spotrebiteľ mylne považovať za biologicky rozložiteľné, hoci patria do komunálneho odpadu. Naopak, výrobky z nonoilenu, ktorý sa momentálne vyrába len v menších množstvách, sa dajú kompostovať i recyklovať.“

Pavol Alexy: „Máme receptúry, ktoré sa rozkladajú v priemyselnom komposte. Čo máme posledné testy, tak zhruba tých deväťdesiat až stodvadsať dní z toho nezostane naozaj nič. Máme receptúry, ktoré sa rozkladajú v záhradnom komposte, a máme aj receptúry, ktoré sa síce pomalšie, ale rozkladajú aj v pôde.“

Marta Rajková: „Slovensko v porovnaní s inými rozvinutými krajinami zaostáva v oblasti bioplastov. Vedci a výrobcovia sa sťažujú najmä na nedostatočné označovanie zloženia bioplastov, obchádzanie pravidiel i chýbajúci legislatívny rámec.“

Jozef Kráľ, konateľ spoločnosti KMS-PT, s.r.o., Prešov: „Tie certifikáty tiež sú rôzne vystavované rôznych podmienok. A narobilo sa strašne veľa zlého mena, lebo sa pustili najprv plasty, ktoré nespĺňali základné podmienky.“

Juraj Smatana, štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR: „V najbližšom období chystáme nápravu tohto stavu prijatím Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2021 až 2025. Toto je dokument, ktorý sa momentálne nachádza vo fáze strategického hodnotenia a v najbližšom období ho predložíme na schválenie vláde.“

Marta Rajková: „Slovenskí vedci pracujú na ďalších ekologických materiáloch, napríklad v kombinácii bioplastu s papierom i ďalšej generácii bioplastu na poľnohospodárske účely.“

Pavol Alexy: „Bude sa oveľa rýchlejšie a lepšie rozkladať v pôde, a dokonca by sme chceli do tých materiálov použiť odpad, ktorý robí problémy s ekológiou a nevieme, čo s ním, a produkuje sa približne päťdesiat milión ton ročne na Zemi.“

Marta Rajková: „O aký konkrétny druh odpadu ide, zostáva zatiaľ vedeckým tajomstvom.“