Prejsť na obsah
Verejnosť

Jana Balková, moderátorka: "Vysoké školy dostanú viac peňazí na vzdelávanie študentov v oblasti eurofondov. Pôvodnú sumu ohlásenú vlani v decembri sa Úrad vlády rozhodol pre vysoký záujem zo strany škôl zdvojnásobiť. Celková suma tak presiahne 640-tisíc eur, z čoho 530-tisíc bude financovaných zo zdrojov Európskej únie cez Operačný program Technická pomoc. Hovorí Tatiana Kmecová z Úradu vlády."
Tatiana Kmecová, Úrad vlády SR: "Po navýšení prostriedkov bude možné podporiť všetky vysoké školy, ktoré požiadali o spoluprácu a splnili partnerské kritériá."
Jana Balková: "Podporené vysoké školy budú môcť vytvoriť predmety zamerané na čerpanie peňazí z eurofondov. Vysvetľuje rektor Slovenskej technickej univerzity Róbert Redhammer."
Róbert Redhammer, rektor STU v Bratislave: "Relatívne rýchlo sa študenti dostanú k novým informáciám tak, aby v kombinácii so svojím profilom odborným mali aj kapacity a odbornosť spravovať štrukturálne fondy, alebo pomáhať pri riadení štrukturálnych fondov."
Jana Balková: "Predmety budú prepojené aj na prax. Študenti budú môcť stážovať v centrálnych koordinačných orgánoch. Cieľom vládneho opatrenia je vyškoliť nových expertov, a zefektívniť tak čerpanie európskych peňazí."