Prejsť na obsah
Verejnosť

Na 29 z 35 vysokých škôl sa ešte dá podať prihláška
So štúdiom medicíny, architektúry či práva na štátnej Univerzite Komenského nepočítajte. Vychytené smery sú už obsadené.
Zoznamy budúcich vysokoškolákov ešte nie sú konečné. Väčšina vysokých škôl ponúka počas leta druhú šancu uchádzať sa o štúdium. Tradične najatraktívnejšie odbory, kde sa hlásia na jedno miesto v prepočte neraz aj štyria študenti, však naplnili počty študentov už v prvom kole. Neprijíma už Ekonomická univerzita, prihlásiť sa nedá ani na medicínu, architektúru či na právo na Univerzite Komenského. Plno má aj väčšina fakúlt na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Naopak technické školy budú prijímať študentov ešte tesne pred začiatkom ďalšieho akademického roka. Prihlášky sa dajú poslať na Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave a tiež na väčšinu fakúlt na mimobratislavských vysokých školách. Druhé kolo prijímacieho konania znamená šancu pre študentov, ktorí sa nedostali v prvom kole na vysnívanú školu či odbor. Ale aj pre tých, čo zmenili rozhodnutie, prípadne nestihli prvé prijímačky. „Skúšky v rovnakom odbore v rôznych školách v prvom kole neraz kolidujú, študenti tak nemuseli všetky stihnúť,“ vysvetľuje vypísanie dodatočných termínov prodekan Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Jaroslav Ušiak.
Mnohé vysoké školy dopĺňajú plánované počty. „Máme ešte voľné kapacity na perspektívnych študijných programoch, preto ich ponúkame,“ povedal rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Robert Redhammer.

Technika na trhu boduje
Alfou a omegou je vybrať si správny smer. Stále platí, že na trhu práce sú stále „in“ technické odbory. Pozornosť čerstvých maturantov na ne upriamujú aj personálne agentúry. Podľa Nely Jakubisovej z personálnej spoločnosti Manpower Group Slovensko majú zahraničné výrobné spoločnosti, ktoré prijímajú najviac nových zamestnancov, záujem hlavne o absolventov techniky, IT odborov, o odborníkov v oblasti logistiky a ekonómov. „Vzhľadom na prítomnosť zahraničných spoločností sú žiadaní aj absolventi jazykových kombinácií,“ dodala. Aktuálnosť naopak strácajú odbory, ako sú archívnictvo či knihovníctvo, málo absolventov sa dokáže uplatniť v odboroch, ako sú estetika či kulturológia. Vysoká škola podľa odborníčky na personalistiku stále ostáva pre zamestnávateľov cennou devízou. „Uchádzači, ktorí úspešne ukončili vysokú školu, sú preferovaní. Počas štúdia si totiž vybudovali zmysel pre zodpovednosť, systematickosť, dochvíľnosť a orientáciu na výsledok.“ Perspektívu konkrétnych odborov na konkrétnych školách si môžu uchádzači overiť na stránke lepsieskoly.eu, kde nájdu údaje o nástupných platoch absolventov konkrétnych škôl, aj o ich šanci nájsť si po škole prácu.

Študovať kvalitne
Dôležité je nielen čo, ale aj kde študovať. „Maturanti by sa mali zaujímať o to, či na zvolenej škole nájdu to, čo očakávajú, a tým nemyslím len študijné zameranie, ale aj kvalitu štúdia a výskumu,“ zdôraznil rektor Univerzity Komenského Karol Mičieta. Rektor STU Redhammer vidí výhodu najväčšej technickej školy v tom, že mnohí jej študenti participujú na projektoch pre reálne firmy, vďaka čomu si po skončení štúdia ľahšie nájdu prácu a lepšie uplatnenie. Druhé kolo neznamená, že by školy znižovali latku. „Z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že druhé kolo je oveľa stresujúcejšie ako to prvé, keďže tá prvá voľba nevyšla,“ spomína Ján Olexa, študent druhého ročníka banskobystrickej Univerzity Mateja Bela.

Na chybu škola upozorní
Prihlášku si môžu študenti podať na mnohých školách v júli a v auguste, časť súkromných škôl prijíma aj v septembri. Ich zoznam s presnými termínmi zverejnilo na webovej stránke Centrum pre vedecko-technické informácie. Základ je prihlášku správne vyplniť a poslať v stanovenom termíne na zvolenú vysokú školu. „Keď študent na niečo v prihláške zabudne, nie je to osudová vec. Na chyby upozorňujeme mailom,“ uzavrela vedúca študijného oddelenia Prírodovedeckej fakulty UK Eva Gregorová. Aby to študent stihol v termíne, oplatí sa nenechávať si podanie prihlášky na poslednú chvíľu.
Skúšky v rovnakom odbore v rôznych školách v prvom kole neraz kolidujú, študenti tak nemuseli všetky stihnúť. Jaroslav Ušiak, prodekan Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Ako podať prihlášku na vysokú školu
papierovú prihlášku si môžete kúpiť v papiernictve alebo v predajni na predaj tlačív,
prihlášku nezabudnite podpísať, inak je neplatná,
ak podávate prihlášku elektronicky, môžete ušetriť na poplatku od troch do 30 eur, najvyšší poplatok za prihlášku je 80 eur,
pozor, samotná elektronická prihláška je neplatná – treba si ju hneď aj vytlačiť a doručiť na študijné oddelenie, najneskôr do termínu určeného na podávanie prihlášok,
ak posielate prihlášku poštou, rozhoduje dátum na pečiatke, ak ste ju odniesli do školy osobne, pýtajte si potvrdenie o prevzatí.

Prílohy
nezabudnite pripojiť úradne overenú kópiu maturitného vysvedčenia,
priložte k nej aj potvrdenie o úhrade poplatku za prijímacie konanie – kópiu ústrižku o zaplatení alebo potvrdenie banky o realizácii prevodu, v prípade platby cez internet banking potvrdenie o realizovanej platbe,
ďalšou prílohou je životopis,
k prihláške sa pripája aj lekárske potvrdenie o spôsobilosti na štúdium lekár ho môže vpísať priamo do prihlášky alebo ho k nej pripojíte,
prihlášky bez týchto povinných príloh bude škola považovať za neplatné a uchádzača nepozve na prijímacie pohovory, resp. nebude prijatý.