Prejsť na obsah
Verejnosť

Oto Görner, moderátor: „Výsledky testov a písomnej formy internej časti maturity sú už známe. V slovenčine dosiahli maturanti takmer päťdesiatšesťpercentnú úspešnosť, v matematike necelých štyridsaťšesť percent. Maturovalo takmer štyridsaťtisíc stredoškolákov zo sedemsto škôl.“
Katarína Ottová, redaktorka: „Oproti medzinárodnému testovaniu PISA, kde naši pätnásťroční žiaci prepadajú v čítaní s porozumením, maturanti sú práve v tejto oblasti najlepší. Nasleduje literatúra a najhoršie výsledky majú z gramatiky. Riaditeľka Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania Romana Kanovská.“
Romana Kanovská, riaditeľka Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania: „Problém je, že ten rozdiel medzi žiakmi gymnázií a stredných odborných škôl v tých výsledkoch slovenského jazyka je dvadsaťpercentný, čo je pomerne dosť veľa. Žiaci gymnázií majú úspešnosť v teste zo slovenčiny sedemdesiat percent, žiaci stredných odborných škôl okolo päťdesiat percent. A takto je tomu i v čítaní s porozumením.“
Katarína Ottová: „Ak sú výsledky zo slovenčiny uspokojivé, rozhodne tomu tak nie je v matematike, tvrdí Romana Kanovská. Pritom maturita z matematiky nie je povinná. Navyše záujem o maturitu z matematiky klesá. V roku 2015 si ju vybralo vyše štrnásť percent žiakov, vlani trinásť, tento rok menej ako dvanásť percent. Ich priemerná úspešnosť bola tesne pod štyridsiatimi šiestimi percentami. Gymnazisti sa dostali na päťdesiatjeden percent, žiaci stredných odborných škôl pod tridsaťštyri percent.“
Romana Kanovská: „Prehlbujúce sa problémy máme v časti kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika, ktorá vlastne hodnotí logické myslenie. No a navyše u žiakov stredných odborných škôl je problém v časti matematiky, ktorá sa nazýva planimetria, kde sa predpokladá priestorová predstavivosť a funkcie.“
Katarína Ottová: „Na nízku kvalitu stredoškolákov sa už roky sťažujú vysoké školy, ktoré musia študentov z matematiky doučovať. Rektor Slovenskej technickej univerzity Robert Redhammer nekritizuje iba kvalitu vzdelávania na základných a stredných školách, ale aj hodinovú dotáciu.“
Robert Redhammer, rektor Slovenskej technickej univerzity: „Matematika sa postupne  vytratila z učebných osnov a dnes je naozaj veľmi obmedzená, čo sa týka hodín. Potom samozrejme ani k maturite mladí ľudia nepristupujú.“
Katarína Ottová: „V dokumente Učiace sa Slovensko treba podľa neho urobiť opatrenia, aby sa tento trend zvrátil.“