Prejsť na obsah
Verejnosť

Masarykova univerzita v Brne finančne podporí výskumný projekt, v ktorom má dôležitú úlohu zamestnankyňa na rodičovskej dovolenke alebo po návrate z nej. Slovenská technická univerzita dáva rodičom extra voľno a chystá aj škôlku.

Kulturologička Petra Chovancová napísala dizertačnú prácu a odišla na materskú dovolenku. Krátko na to, sa jej narodilo druhé dieťa, a tak ostala na rodičovskej bez prestávky päť rokov. Teraz je už štvrtý rok späť na univerzite, ale do vedy sa ešte naplno nevrátila.

Tento problém trápi aj výskumníčky na Masarykovej univerzite v Brne. Pomocou finančného grantu im tak chcú uľahčiť návrat do vedy. Projekty, v ktorých budú mať kľúčovú rolu ženy, ktoré boli na rodičovskej dovolenke, alebo sa z nej vracajú, dostanú peniaze navyše. Cieľom opatrenia je zvýšiť počet žien vo vyššej vede.

Učím a starám sa o dve deti, na vedu nemám čas

Chovancová pôsobí na katedre kulturológie Univerzity Komenského v Bratislave. Hovorí, že návrat do práce po rodičovskej dovolenke nebol ľahký. „Hneď od začiatku som dostala učiť nový predmet, takže som sa na neho musela aj pripraviť. Hoci už pracujem po rodičovskej štvrtý rok, k vede som sa dostala len okrajovo. Väčšina mojich pracovných povinností spočíva v pedagogickej a administratívnej práci.“

Chovancová vysvetľuje, že každý vedecký pracovník univerzity má presne stanovený počet hodín, ktoré musí odučiť a tiež má percentuálne vymedzené, koľko času sa musí venovať vedeckej práci. Je už na každom, ako si to zladí. V tom je podľa Chovancovej hlavný problém.

„Nejde tu ani tak o peniaze, ale o čas. Aj pedagogická činnosť si ho vo veľkom vyžaduje. Na každú prednášku sa  musím pripraviť, následne ju musím odučiť, a potom ešte skúšam študentov. Po škole idem vyzdvihnúť jednu dcéru zo škôlky, druhú zo školy, ale tým to nekončí. Aj doma sa im musím venovať, pretože niekedy potrebujú pomôcť s úlohami a ešte sa treba postarať aj o domácnosť.  Na serióznu vedu jednoducho nemám čas,“ hovorí Chovancová.

Spomína na prípad, keď si s kolegyňou vymysleli výskumnú tému, chystali sa do nej spoločne pustiť, odprezentovali ju na konferencii, ale v tomto štádiu jej kolegyňa odišla na materskú. Výskum doteraz nerealizovali. Pochopiteľne, kolegyňa naň teraz nemá čas.

Chovancová priznáva, že v súčasnej situácii nemá veľkú motiváciu odborne a kariérne rásť. Ak chce urobiť niečo navyše, robí to po večeroch alebo cez letné prázdniny. Zatiaľ sa vie len zapojiť do projektov, ktoré robia kolegovia. Na to, aby sa sama chopila iniciatívy a žiadala o grant na vlastný výskum, nemá kapacity.

Podľa Chovancovej je to jedna z príčin, prečo je vo vyšších akademických kruhoch výrazne menej žien ako mužov. „Zladiť materstvo s kariérou vo vede je náročné, niektoré to možno odradí a ani sa nesnažia o funkcie a tituly. Nebude to však jediným problémom, prečo ženy v menšej miere zastávajú vyššie pozície. Zaujímavé je napríklad, že Filozofická fakulta Univerzity Komenského nemala za celú svoju históriu ani jednu dekanku.“

Katedry a fakulty by pritom uvítali, keby mali viac pracovníkov s vyššími titulmi a odborne napredovali. Podľa Chovancovej však ani je ani v možnostiach katedry zlepšiť vedcom podmienky.

„Ak katedra potrebuje, aby niekto získal vyšší titul a potrebuje k tomu napísať monografiu, tak v ideálnych podmienkach sa mu vedenie prispôsobí a dá mu polročné pracovné voľno, aby dokončil svoju publikáciu a mohol obhájiť titul. To sa ale nestane, ak na katedre nebude niekto, kto jeho predmety odučí. Zároveň, niektoré predmety sú vyslovene naviazané na konkrétneho vyučujúceho a nemôže ho nikto nahradiť. Takže, ani samotné katedry nemajú veľa možností, ako vyjsť v ústrety vedeckým pracovníkom,“ vysvetľuje Chovancová.

Obetujú kariéru

Hovorkyňa Masarykovej univerzity Tereza Fojtová hovorí, že ženy na rodičovskej dovolenke strácajú kontakt s aktuálnym vývojom v ich vednom odbore, zároveň ani nepublikujú. To im komplikuje návrat do vedy a výskumu. Keď sa z rodičovskej dovolenky vrátia na univerzitu, mnohé vo výskume nepokračujú. 

„Pokiaľ ostávajú na univerzite, zvyčajne sa venujú výuke, alebo administratívnej práci v projektoch. Svoj vedecký kariérny postup odkladajú a často sa k nemu už nevrátia,“ vysvetľuje Fojtová.

Masarykova univerzita to chce zmeniť. Výskumníčky, ktoré sú na rodičovskej dovolenke, alebo sa z nej vracajú sa môžu pridať do medziodborového tímu a žiadať o grant 500- tisíc českých korún. Do projektu musí byť začlenená tak, aby jej pomohol v odbornom raste a aby sa po skončení projektu mohla osamostatniť a pokračovať vo vedeckej práci. Zároveň musí na univerzite pracovať aspoň na polovičný úväzok.

Rektor Masrykovej univerzity Mikuláš Bek hovorí, že chce týmto opatrením matkám uľahčiť štart samostatnej vedeckej kariéry.

Slovenské univerzity nemajú peniaze

Prorektor pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium Univerzity Komenského v Bratislave Peter Moczo tvrdí, že univerzita si môže dovoliť každoročne finančne podporiť od dvesto do tristo mladých doktorandov a doktorandiek.

Moczo hovorí, že by radi podporili aj ďalších výskumníkov, napríklad aj otcov na rodičovskej dovolenke, ale nemajú dostatok peňazí. Podľa Mocza je rozpočet univerzity neporovnateľný s rozpočtom iných európskych univerzít, vrátane českých. Univerzita Komenského je pritom najstaršia a najväčšia univerzita na Slovensku.

Rovnaký názor má aj rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Pavol Sovák.

„Grant, ktorý zavádza Masarykova univerzita je dobrou myšlienkou a inšpiráciou. Naša univerzita je otvorená prípadnému rozšíreniu svojho vnútorného grantového systému aj pre podporu vedkýň vracajúcich sa z materských dovoleniek. Za povšimnutie stojí, aké zdroje si môže Masarykova univerzita dovoliť zo svojho rozpočtu. V prípade slovenských univerzít si to neviem predstaviť až do takej výšky.“

Prešovská univerzita grantový program na podporu vedkýň na rodičovskej dovolenke nemá. V súčasnosti sa granty univerzity zameriavajú len na mladých výskumníkov. „Mladé vedkyne, ktorým bol agentúrou schválený vedecký projekt, môžu pred nástupom na materskú dovolenku požiadať o jeho prerušenie a po návrate v riešení projektu pokračovať,“ hovorí hovorkyňa Prešovskej univerzity Anna Polačková.

STU dáva rodičom extra týždeň voľna

Podľa hovorkyne Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Andrey Settey Hajdúchovej univerzita podporuje zosúladenie rodičovských povinností so zamestnaním. Zamestnancom poskytuje flexibilnú pracovnú dobu, alebo rodičom vypláca príspevok pri narodení dieťaťa.

STU tiež dáva rodičom školopovinných detí extra týždeň dovolenky, ktorý využívajú najmä počas letných prázdnin.

„Pripravujeme tiež projekt škôlky, ktorá by slúžila práve zamestnancom a zamestnankyniam, ale i študentkám či študentom s deťmi,“ dodáva Settey Hajdúchová.

Zdroj: dennikn.sk
Sekcia: Slovensko
Autor: Katarína Kišová

14. September 2018 05:37

https://dennikn.sk/1227388/vyskumnicky-maju-po-rodicovskej-dovolenke-tazky-navrat-do-vedy-masarykova-univerzita-to-chce-zmenit/