Prejsť na obsah
Verejnosť

Neurónové siete sú jedným zo základných stavebných prvkov umelej inteligencie. Ich model a interné parametre sú spravidla niečo, čo si autori chránia ako obchodné tajomstvo, ktoré je predmetom ich konkurenčnej výhody. Výskumníčka Dr. Xiaolu Hou, ktorá na Fakultu informatiky a informačných technológií STU (FIIT STU) prišla zo Singapuru, vo svojej poslednej publikácii poukázala na spôsob, akým je možné hotový model neurónovej siete z mikročipu extrahovať a odhaliť.

„Náš výskum preukázal, že neurónové siete sú zraniteľné voči útokom spôsobujúcim chyby. Tieto útoky zmenia fyzické správanie zariadenia počas výpočtu, čo má za následok zmenu hodnoty, ktorá sa práve vypočítava. Predchádzajúce práce väčšinou skúmali útoky na chyby kvôli nesprávnej klasifikácii výstupu, čo ovplyvňovalo spoľahlivosť neurónových sietí. My sme skúmali možnosť reverzného inžinierstva neurónových sietí s chybovými útokmi“, konštatujú vo svojej práci výskumníci okolo Dr. Xiaolu Hou z FIIT STU.

Prečítajte si viac:
https://touchit.sk/vyskumnicka-z-fiit-stu-ukazala-sposob-akym-je-mozne-z-mikrocipu-odhalit-dusevne-vlastnictvo-vyvojara/379140