Prejsť na obsah
Verejnosť

Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave sa spolupodieľa na projekte „Inovácie prostredníctvom výskumu integrácie heterogénnych systémov IoT využívajúcich technológie Smart Active Cloud s vysokou úrovňou bezpečnosti”.

Dlhodobým cieľom FIIT STU je zvyšovanie zapájania sa do aplikovaného výskumu a do spolupráce s priemyslom.

Fakulta na tomto projekte nepracuje sama – projekt financovaný z prostriedkov Európskych štrukturálnych a investičných fondov prebieha v spolupráci s priemyselným partnerom, spoločnosťou R-DAS, s.r.o., ktorá na ňom spolupracuje s výskumnými organizáciam, so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave a Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Viac si prečítate na:

https://www.trend.sk/spravy/vyskumnici-fiit-stu-spolupraci-priemyslom-pracuju-zvysovani-bezpecnosti-cloudu