Prejsť na obsah
Verejnosť

Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave sa spolupodieľa na projekte „Inovácie prostredníctvom výskumu integrácie heterogénnych systémov IoT využívajúcich technológie Smart Active Cloud s vysokou úrovňou bezpečnosti”. Cieľom projektu sú inovácie v oblasti bezpečnosti Internetu vecí, ale aj aktívny cloud nahrádzajúci pasívne úložisko údajov.

Za skratkou IoT sa skrýva Internet of Things, alebo aj Internet vecí – sieť, ktorá pozostáva z najrôznejších zariadení, ktoré sú pripojené k internetu a samostatne komunikujú medzi sebou, alebo odosielajú určité údaje napr. do cloudu.

Dlhodobým cieľom FIIT STU je zvyšovanie zapájania sa do aplikovaného výskumu a do spolupráce s priemyslom. „Sme radi, že sa nám darí nadväzovať partnerstvá a participovať na inovatívnych projektoch, ktorých výstupy budú používané v praxi po celom svete,“ povedal dekan FIIT STU prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD., ktorý v zápätí dodáva, že „Takéto projekty tešia nielen výskumníkov a študentov, keď vidia svoju prácu zmysluplne využívanú v priemysle, ale samozrejme aj vedenie fakulty a príslušných fakultných pracovísk.”

Viac si prečítate na:
https://www.ta3.com/clanok/1207132/vyskumnici-z-fiit-stu-v-spolupraci-s-priemyslom-pracuju-na-zvysovani-bezpecnosti-cloudu.html