Prejsť na obsah
Verejnosť

Neobvyklé obchodné operácie bežnému človeku veľa nepovedia. Poznajú ich skôr tí, ktorí ich z „určitých“ dôvodov realizujú, alebo na druhej strane tí, ktorí ich odhaľujú.

A práve analýza a odhaľovanie týchto neobvyklých obchodných operácií (ďalej len „NOO“) elektronickými metódami je cieľom projektu, na ktorom sa podieľa aj Fakulta informatiky a informačných technológií STU.

Za NOO môže byť považovaná najmä v krajine kde pôsobia teroristické organizácie transakcia, ktorá svojou zložitosťou, finančnou hodnotou alebo spôsobom úhrady, akoby vytŕčala spomedzi bežných platieb, resp. transferov. Medzi neobvyklé patria aj transakcie, pri ktorých sa klient odmieta identifikovať alebo sa zdráha prezradiť o obchode bližšie detaily.

Viac si prečítate na:

https://www.trend.sk/spravy/vyskumnici-fiit-stu-participuju-priemyselnom-vyskume-odhalovania-obchodnych-operacii