Prejsť na obsah
Verejnosť

Spoločný projekt spoločnosti ESET lídra v informačnej bezpečnosti, Slovenskej technickej univerzity a Univerzity Komenského v Bratislave podporil aj prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska. Výskumné centrum ESET bude študentom poskytovať priestor a praktické poradenstvo na realizáciu experimentov v oblasti informačných technológii. Prepojenie štúdia z praxou, ktoré vyzdvihol aj prezident, majú produkovať kvalifi kovaných absolventov s kvalitným vzdelaním a okamžitým uplatnením sa na trhu práce.
V priestoroch informačného centra budú prebiehať aj cvičenia voliteľného predmetu Základy reverzného inžinierstva. Na predmet sa môžu prihlásiť študenti Fakulty elektrotechniky a informatiky STU, Fakulty informatiky a informačných technológií STU a Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK. Prednášky predmetu Základy reverzného inžinierstva búdu prebiehať na pôde Univerzity Komenského.
Výskumné centrum bude riadiť Juraj Malcho, riaditeľ výskumu a vývoja spoločnosti ESET, ktorý perspektívu predmetu vysvetlil slovami: ,,V ESETe používame reverzné inžinierstvo najmä na odhalenie skrytej činnosti vírusov a iného škodlivého kódu, je však využiteľné aj v iných oblastiach informačných technológií, napríklad na analýzu či optimalizáciu kvality a spoľahlivosti kódu."