Prejsť na obsah
Verejnosť

Študenti a výskumníci z FIIT STU v Bratislave, v spolupráci s Karlovou Univerzitou v Prahe a Pediatrickou klinikou v Motole, vyvinuli softvér, ktorý zrýchľuje diagnostiku genetického ochorenia. Vyvinutý softvér a navrhnutý diagnostický proces bol prijatý do karentovaného časopisu MDPI Diagnostics (Špeciálne vydanie: Pokrok v diagnostikovaní a zvládaní Primárnej Ciliárnej Dyskinézy).

Softvérdvoj až trojnásobne zrýchľuje vyhodnotenie mikroskopických snímok a celkovú diagnostiku. Softvér aj aplikovaná metóda sú vo svojej prvej verzii a slúžia najmä na zrýchlenie označovania zdravých a poškodených cilií, pričom lekárka dodatočne opravuje označenia pre zlepšenie presnosti. Spolupráca pokračuje a vyhodnotené údaje lekárka naďalej zasiela výskumníkom FIIT STU. Tieto budú slúžiť pre zlepšenie výsledkov softvéru a tiež ako podklad pre ďalšie bakalárske a diplomové práce našich študentov,” povedal Ing. Lukáš Hudec, PhD. z FIIT STU.

Práca na tejto výskumnej úlohe prebiehala v spolupráci so spoločnosťou Siemens Healthineers. Vďaka tejto spolupráci, finančnej a technickej podpore majú bakalári a diplomanti vo výskumnej skupine VGG (Vision and Graphics Group) na FIIT STU možnosť naplno využívať službu Azure Machine Learning a výpočtový GPU výkon pre svoj výskum v oblasti umelej inteligencie, spracovania obrazu a medicínskych dát.

Prečítajte si viac:
https://touchit.sk/vyskumna-praca-studenta-fiit-pomaha-lekarom-s-diagnostikou-genetickeho-ochorenia/369552