Prejsť na obsah
Verejnosť

Anton Gbur, moderátor: „V Šali sa bude vo veľkom vyrábať argón. Tento vzácny plyn vzniká ako odpadový plyn pri výrobe amoniaku. Dosiaľ ho v Šali nevyužívali, po novom sa však dostane do fliaš a bude sa znova využívať. Dopyt po ňom totiž neustále rastie.“
Jana Obrancová, redaktorka: „Argón sa prirodzene nachádza aj vo vzduchu, je ho však veľmi malé množstvo. Pri výrobe amoniaku vzniká ako odpad spolu s metánom a dusíkom. Na jeho recykláciu vznikne v Šali najväčší závod na Slovensku.“
Juraj Petrovič, zástupca spoločnosti Messer Tatragas: „Doteraz sa ten odplyn vracal naspäť do výroby. V podstate efektívnejšie využitie odplynu tým, že sa vlastne odseparuje metán, ktorý pôjde na spaľovanie, odseparuje sa dusík s vodíkom, ktoré pôjdu naspäť na syntézu amoniaku, teda čpavku a ten argón, ktorý si my vlastne vyberieme z toho odplynu a budeme ho teda ďalej potom používať.“
Jana Obrancová: „Ročne by mali v Šali vyrobiť asi sedem a pol tisíc ton kvapalného argónu.“
Ľudovít Jelemenský, zástupca riaditeľa Ústavu chemického a environmentálneho inžinierstva STU: „Ktorý sa potom využíva v praxi na zváranie, do žiariviek, do lámp, izolačný materiál, v sklách je v podstate ako plyn, a potom sa používa aj v analytickej chémii a má široké uplatnenie.“
Juraj Petrovič: „Spotreba argónu neustále rastie. Aj preto sme sa vlastne rozhodli túto jednotku nejakým spôsobom realizovať. Vzhľadom na to, že na Slovensku je veľmi silný vlastne priemysel, ktorý je spojený s výrobou automobilov, tak aj teda tie dodávateľské spoločnosti, ktoré dodávajú priamo automobilkám, využívajú veľmi veľa argónu na zváranie.“
Jana Obrancová: „Výstavba argónovej jednotky v Šali bude stáť asi desať miliónov eur. Výrobu by mala odštartovať o necelé dva roky.“