Prejsť na obsah
Verejnosť

Svet informačných technológií sa rýchlo mení a náš školský systém na tieto zmeny našťastie stíha reagovať.
Príkladom toho je Fakulta informatiky a informačných technológií STU, z ktorej každý rok vychádzajú absolventi so skvelým vedomostným základom. Na celom Slovensku ale máme aj množstvo ďalších kvalitných škôl s technickým zameraním, ktoré pripravujú absolventov na uplatnenie v praxi.
Uvedomujeme si, že šikovní a kvalifikovaní ľudia sú v celej našej krajine. Našej spoločnosti sa v každom z posledných troch rokov podarilo otvoriť regionálnu pobočku v inom krajskom meste. Momentálne máme pobočky v Bratislave, Banskej Bystrici, Nitre a Žiline, a sme radi, že ľudia majú záujem pridať sa k tímu QBSW aj v regiónoch.

Keď školské vzdelanie nestačí
Zamestnávatelia aj od absolventov s kvalitným vzdelaním často požadujú zručnosti, ktoré v škole nezískajú. Mnoho firiem túto situáciu rieši tým, že poskytujú svojim zamestnancom možnosť rozšíriť si potrebné kompetencie prostredníctvom vzdelávacích programov.
Radi začleňujeme do našej spoločnosti absolventov, nájsť ich však nemusí byť vždy jednoduché. Aj preto podporujeme zamestnancov vo vzdelávaní sa, a najmä v prípade študentov sa nám takéto investície do spoločnej budúcnosti jednoznačne vyplácajú.
V súčasnom vysoko konkurenčnom prostredí je boj o kvalifikovaných pracovníkov, preto uchádzačom poskytujeme širokú škálu finančných aj nefinančných benefitov. Aj napriek tomu, že naša spoločnosť neustále rastie, stále dbáme na dobré medziľudské vzťahy a priateľskú atmosféru, čím sa snažíme zvyšovať našu atraktivitu oproti iným spoločnostiam.

Kľúčom je spolupráca
Vieme, aká dôležitá je spolupráca medzi školami a IT spoločnosťami. Mám na mysli hlavne vysoké školy, ale projekty vzájomnej spolupráce v súčasnosti bežia aj na stredných školách. Podpora vzdelávania v IT je dôležitou súčasťou našich aktivít a zapájame sa do viacerých projektov, ktoré pomáhajú mladým ľuďom rozvíjať svoje schopnosti. Patria medzi ne napríklad Night of Chances či Girl’s day – celosvetový deň žien v IT.
V QBSW poskytujeme študentom, ako aj absolventom zaujímavé pracovné príležitosti a nemáme problém vyjsť im v ústrety, keď potrebujú skĺbiť svoje štúdium s prácou. Takáto spolupráca im okrem finančného benefitu prináša aj skúsenosti z práce na reálnych projektoch a úlohách a zvyšuje ich odbornosť.

IT firmy, školy a štát sa musia spojiť
Bolo by ideálne, keby firmy, školy a štát dokázali spojiť svoje sily a pokúsili sa spolu prispieť k tomu, aby sa zvýšil počet kvalitných IT špecialistov na pracovnom trhu. Počas plánovania vzdelávacích kapacít totiž musia školy aj firmy komunikovať so štátom. Ten plánuje vzdelávacie potreby aj podľa toho, aké pozície firmy nahlásia Úradom práce ako obsadzované.
Ja však nepoznám IT spoločnosť, ktorá by sa programátorské pozície snažila obsadiť pomocou Úradu práce. Vďaka tomuto sa môže stať, že z pohľadu štátu programátorské pozície vlastne ani nechýbajú. Našťastie na Slovensku máme viacero organizácií, ktoré sa tejto problematike venujú, medzi inými napríklad ITAS - organizáciu, ktorá zastrešuje IT spoločnosti na Slovensku a ktorej členom sme aj my.

https://www.etrend.sk/firmy/vychadzaju-z-nasich-technickych-skol-naozaj-kvalifikovani-odbornici.html