Prejsť na obsah
Verejnosť

Situácia, ktorú zažívame v poslednej dobe a predovšetkým rok 2020 poukázali na zásadný problém vo  vzdelávacom systéme, ktorým je, že študenti nemajú možnosť vzdelávania sa v prostredí  špecializovaných laboratórií, ktoré väčšinou vyžadujú špeciálne vybavenie a odborný dozor, a teda  fyzickú prítomnosť viacerých osôb.

Cieľom projektu je prekonať tieto obmedzenia s využitím najmodernejších a cenovo dostupných  technológií z oblasti virtuálnej reality a sprostredkovať online formu praktických cvičení vo virtuálnom  laboratóriu, ktorá by sa efektivitou a zážitkom prinajmenšom vyrovnala práci a výučbe v reálnom  laboratóriu s učiteľom.

Projekt vyvíjame ako tím študentov Fakulty informatiky a informačných technológií STU  pod pedagogickým vedením Ing. Juraja  Vincúra. Projekt je vyvíjaný za použitia nástroja pre vytváranie hier Unity.

Každoročná prestížna súťaž TP Cup je už tradičným vyvrcholením predmetu Tímový projekt. Dáva študentom inžinierskeho štúdia Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave príležitosť preukázať svoje schopnosti pri tvorbe jedinečných riešení v rámci predmetu, v ktorom sa v tíme dva semestre vytvára riešenie problému spojeného s odborom, ktorý študenti študujú. TP Cup predstavuje výzvu pre budúcich IKT profesionálov, ktorí chcú zmerať svoje schopnosti s ostatnými, preukázať že „na to majú“ a súčasne vytvoriť a „predať“ použiteľné riešenia, ktoré neskončia zabudnuté v zásuvke

Viac si prečítate na:
https://touchit.sk/vrlab-laboratorium-vo-virtualnej-realite-urcene-pre-vyucbu-a-simulaciu-elektrickych-obvodov/346022