Prejsť na obsah
Verejnosť

Docent Pavol Rajniak sa na Slovensko vrátil na jeseň minulého roka po dvadsiatich rokoch strávených v zahraničí. Na návrat ho inšpirovala aj ponuka od bratislavských kolegov chemikov učiť farmaceutické inžinierstvo.
Chemickému inžinierovi Pavlovi Rajniakovi sa v Amerike darilo, šestnásť rokov robil pre rovnakú farmaceutickú firmu Merck pri Filadelfii. Pôvodne sem prišiel ako docent Chemicko-technologickej fakulty STU na osemnásťmesačný pobyt, ten sa predĺžil na dva a pol roka. A keď sa už chystal domov, dostal ponuku na trvalé miesto. Kto by odolal? Pavol Rajniak hovorí, že zo začiatku bol radovým zamestnancov, postupne sa vypracoval až na pozíciu riaditeľa. Často sa ho pýtali, prečo si s rodinou nekúpia dom, veď by to bolo pohodlnejšie, ako keby žili v byte. Docent Rajniak sa však nechcel viazať k nejakej nehnuteľnosti a vlastne nikdy s manželkou nezapochybovali, že sa raz na Slovensko vrátia. Vraj mu to veril len málokto. Veď vo firme Merck robil priamo na výrobe liekov, na prácu mal výborné laboratórne podmienky, dobrý plat. A predsa prišiel čas, keď si v rodine povedali, že stačilo. Rajniak dovŕšil šesťdesiatku, jeho aj manželkini rodičia zostarli, chceli si ich ešte užiť. Dve staršie deti si už založili na Slovensku rodiny, najmladší, ktorý v Amerike vyštudoval, tam zapustil korene, dnes pôsobí na vysokej škole, ktorú vyštudoval. Ide v šľapajach otca, tiež sa venuje farmaceutickému inžinierstvu. Docent Rajniak sa po dvadsiatich rokoch vrátil na jeseň minulého roku na svoju alma mater, ktorú vyštudoval, kde začínal ako odborný asistent. A píše novú kapitolu svojho života.

Začiatky farmaceutického inžinierstva
Pavol Rajniak vyštudoval špecializáciu chemické inžinierstvo, keď prišiel do Mercku, o farmaceutickom inžinierstve nevedel takmer nič. Ale ani vo firme sa nemal od koho učiť, farmaceutické inžinierstvo bolo pred dvadsiatimi rokmi v plienkach. A predsa to zvládol, dnes je v tomto fachu expertom. Pôsobil v oddelení komercionalizácie produktov, ktoré sa zaoberalo základným výskumom, ale aj vývojom a prenosom do výroby. Oddelenie malo za úlohu to, čo sa pri výrobe liekov vymyslí v laboratóriu, preniesť do praxe. Docent Rajniak vyvinul softvér na matematické modelovanie, čo je metodika, ktorá sa bežne využíva vo farmaceutickom inžinierstve. Americká agentúra, ktorá ma na starosti povoľovanie a schvaľovanie liekov, vyžadovala práve túto metodiku. Vtedy išlo o novinku, dnes už prešla vývojom. Softvér, ktorý vyvinul v Amerike, stihol v roku 2017 implementovať do profesionálneho prostredia vo firme v Londýne. A keďže Pavol Rajniak po celý čas, čo pôsobil v zahraničí, so svojou bratislavskou fakultou a kolegami nestratil kontakt, len čo sa dozvedeli, že Ameriku vymenil za Európu, oslovili ho, či by sa nechcel vrátiť na Slovensko a začať na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU učiť farmaceutické inžinierstvo, ktoré tu doteraz nemali v ponuke študijných odborov. „Premyslel som si to, hovoril som si, že by bola škoda nevyužiť skúsenosti, ktoré som získal, a prikývol som,“ hovorí docent Rajniak.

Aký bol návrat?
Rajniak svoj návrat na fakultu do detailov premyslel s bývalým dekanom Jánom Šajbidorom. Nový študijný program, kde bude aj farmaceutické inžinierstvo pre špecialistov, ale aj ako základné štúdium, prihlásili na akreditáciu. Škola naň dostala peniaze z ministerstva školstva, keďže docent Rajniak sa cez Návrat domov vracal ako expert a prihlasoval sa doň ako osoba, ale aj cez projekt Implementácia farmaceutického inžinierstva do pedagogického a vedeckovýskumného procesu fakulty. Z týchto peňazí si môže fakulta kupovať softvér, zariadenia do laboratórií. V zimnom semestri tohto akademického roka teda docent Rajniak začal učiť farmaceutické inžinierstvo ako nový predmet pre špecialistov v piatom ročníku. V tomto aktuálnom semestri sa mu prihlásili ďalší študenti, aj takí, čo sú tu cez Erasmus. Učí to v angličtine, zatiaľ ako výberový predmet.

Chce mať pokračovateľov
Pavol Rajniak sa teraz snaží, aby mohol absolvovať inauguračné konanie na profesora. Dúfa, že to vyjde. Aj keď hovorí, že to nie je jeho hlavný cieľ. Za dôležitejšie považuje výučbu farmaceutického inžinierstva a výskum s ním spojený. „Budem rád, keď budem mať pokračovateľov, lebo budúcnosť je taká, že farmaceutické inžinierstvo bude bežné,“ povedal docent Rajniak.