Prejsť na obsah
Verejnosť


Po duálnom vzdelávaní stredoškolákov ide automobilka spolu so Slovenskou technickou univerzitou vychovávať absolventov s praxou. Chce si tak poistiť dostatok kvalifikovaných zamestnancov.
Jozef Ryník
Bratislava - Slovenský závod Volkswagenu sa po projekte duálneho vzdelávania pre stredoškolákov zameral aj na vysoké školy. Včera bola podpísaná zmluva medzi Volkswagenom Slovakia a Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave o pilotnom projekte prvého duálneho bakalárskeho študijného programu v automobilovom priemysle. V tomto školskom roku začne študovať desať prvákov. Automobilka sa aj takýmto spôsobom snaží vyriešiť dlhotrvajúci problém s nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily.
Praktické štúdium
Novovzniknutý odbor bude štvorročný, teda o rok dlhší ako pri bežnom bakalárskom štúdiu. ,,Vôbec mi neprekáža, že to bude dlhšie, ten rok mi viac dá, ako zoberie," tvrdí čerstvý prvák Jakub Turis. Výhodou bude to, že takmer polovicu štúdia tvorí prax vo Volkswagene Slovakia. Tá bude aj počas letných prázdnin. ,,Tretí ročník študenti v podstate prerušia štúdium a strávia ho celý v automobilke," vysvetľuje Andrea Hajdúchová, hovorkyňa univerzity. Počas praxe budú dostávať mzdu vo výške takmer 900 eur. Vo štvrtom ročníku sa vrátia naspäť na univerzitu a ukončia štúdium bakalárskou prácou. Poslucháči budú dostávať aj mesačné podnikové štipendium vo výške 100 až 150 eur v závislosti od študijných výsledkov.. Študenti majú tiež po úspešnom ukončení školy garantované pracovné miesto vo Volkswagene. Nebude to však bez podmienok. ,,Keďže ich budeme počas celého štúdia finančne podporovať, očakávame, že sa po získaní pracovného miesta stanú našimi zamestnancami minimálne na dva roky," dodáva Lucia Kovarovič Makayová, hovorkyňa Volks wagenu.
Šanca na prácu
Bakalár v automobilovom priemysle bude prvý profesijne orientovaný bakalársky študijný program na Slovensku. Iné programy majú predovšetkým akademický charakter. ,,Výsledkom je armáda nezamestnateľných absolventov v odbore, ktorý vyštudovali na jednej strane a akútny nedostatok kvalifikovaných profesií, ktoré potrebuje priemysel na strane druhej," tvrdí Ľubomír Šooš, dekan Strojníckej fakulty STU. Odborníci tiež tvrdia, že zatiaľ čo bežný bakalár je v praxi nepoužiteľný a vie si na trhu len ťažko nájsť uplatnenie v odbore, profesijný bakalár to bude mať ľahšie. ,,Je to podložené aj bohatými skúsenosťami z vyspelých krajín, kde je duálny systém vzdelávania uplatňovaný nielen na úrovni bakalárskej, ale aj na úrovni II. stupňa vysokoškolského vzdelávania," dodáva Ján Pribula, generálny sekretár Zväzu automobilového priemyslu.
Iné automobilky
Kým vyjdú čerství absolventi z nového odboru, prejdú štyri roky. To je dlhý čas v rýchlo sa meniacej ekonomike. Zatiaľ budú musieť automobilky plátať nedostatok ľudí agentúrami a cudzincami. ,,Nájsť nových zamestnancov je čoraz náročnejšie. Prioritou pre nás zostáva zamestnávať ľudí zo Slovenska. Ak to však situácia na slovenskom pracovnom trhu neumožní, pripravujeme sa siahnuť po pracovnej sile aj zo zahraničia," priznáva Kovarovič Makayová. Príklad Volkswagenu a STU budú musieť skôr či neskôr kopírovať aj ďalšie dve automobilky na Slovensku. Isté aktivity už aj robia. Napríklad Kia Motors Slovakia v rámci duálneho vzdelávania spolupracuje so Strednou odbornou školou strojníckou v Kysuckom Novom Meste. V tomto roku sa otvorí aj nový odbor mechanik - mechatronik so zameraním na CNC stroje. Táto pozícia je na trhu nedostatková. ,,Spolupracujeme aj so Žilinskou univerzitou v Žiline, ako aj s Technickou univerzitou v Košiciach," dodáva Jozef Bačé, hovorca spoločnosti Kia Motors Slovakia. Spoločnosť PSA Peugeot Citroën v Trnave v rámci duálneho vzdelávania spolupracuje s troma strednými školami v Trnave a Galante.

[HN 07/09/2017]
Autor: Jozef Ryník