Prejsť na obsah
Verejnosť

Elena Koritšánska, moderátorka: "Firmy na Slovensku už dlhodobo upozorňujú na nedostatok kvalifikovaných odborníkov. Bratislavská automobilka Volkswagen preto v spolupráci so Strojníckou fakultou Slovenskej technickej univerzity v Bratislave spúšťa od septembra pilotný projekt bakalárskeho štúdia v automobilovom priemysle. Ide o profesijne orientovaný štvorročný program s nadštandardnou dĺžkou praxe priamo v bratislavskom závode."
Martina Gapčová, redaktorka: "Na Slovensku ide o novinku. Zatiaľ ani jedna z vysokých škôl neponúka akreditovaný študijný program profesijný bakalár. Vysvetľuje dekan Strojníckej fakulty Ľubomír Šooš."
Ľubomír Šooš, dekan Strojníckej fakulty: "Ako bakalár, ktorý je vyslovene pripravený pre potreby praxe, čiže nielen vedomostne, ale aj prakticky. Zatiaľ na Slovensku sú všetci bakalári len akademickí."
Martina Gapčová: "Štúdium bude vyzerať prvé dva roky rovnako ako u bežných denných poslucháčov, ale s letnou praxou v bratislavskom závode. Hovorkyňa automobilky Lucia Kovarovič-Makayová."
Lucia Kovarovič-Makayová, hovorkyňa Volkswagenu: "Na rozdiel od klasického štúdia budú študenti počas celého tretieho ročníka pracovať vo Volkswagen Slovakia, a to už na konkrétnych úlohách a projektoch s prideleným mentorom. Za to im bude prislúchať aj mzda."
Martina Gapčová: "Pilotný projekt plánujú spustiť v septembri, najskôr pre desať študentov. Člen predstavenstva bratislavskej automobilky Eric Reuting."
Eric Reuting, člen predstavenstva Volkswagen Slovakia: "Bakalár v automobilovom priemysle dôkladne pripraví absolventov pre potreby praxe. Tých budeme čoraz viac potrebovať najmä v súvislosti so zavádzaním nových technológií."
Martina Gapčová: "Absolventi by mali nájsť po štúdiu uplatnenie na pozíciách stredného manažmentu. Takýto odborníci chýbajú aj v trnavskej automobilke PSA. Hovorca Peter Švec."
Peter Švec, hovorca PSA Trnava: "V našom prípade ide konkrétne o posty napríklad technika údržby, analytikov a metrológov. Hovoríme o desiatkach pracovných postov, ktoré by sme takýmto spôsobom vedeli obsadiť."
Martina Gapčová: "Rezort školstva, podľa hovorkyne Ivana Skokanovej, oceňuje takúto spoluprácu vysokých škôl a súkromných spoločností."
Ivana Skokanová, hovorkyňa ministerstva školstva: "Takýto typ spolupráce môže pozitívne ovplyvniť nielen vnímanie bakalárskeho štúdia, ale tak isto aj zatraktívniť technické odbory pre budúcich študentov vysokých škôl."
Martina Gapčová: "Nový program by chceli po akreditácii rozšíriť od septembra 2018. Už teraz o takýchto absolventov prejavili záujem ďalšie veľké strojárenské podniky pôsobiace u nás."

Elena Koritšánska, moderátorka: "Firmy na Slovensku už dlhodobo upozorňujú na nedostatok kvalifikovaných odborníkov. Bratislavská automobilka Volkswagen preto v spolupráci so Strojníckou fakultou Slovenskej technickej univerzity v Bratislave spúšťa od septembra pilotný projekt bakalárskeho štúdia v automobilovom priemysle. Ide o profesijne orientovaný štvorročný program s nadštandardnou dĺžkou praxe priamo v bratislavskom závode."
Martina Gapčová, redaktorka: "Na Slovensku ide o novinku. Zatiaľ ani jedna z vysokých škôl neponúka akreditovaný študijný program profesijný bakalár. Vysvetľuje dekan Strojníckej fakulty Ľubomír Šooš."
Ľubomír Šooš, dekan Strojníckej fakulty: "Ako bakalár, ktorý je vyslovene pripravený pre potreby praxe, čiže nielen vedomostne, ale aj prakticky. Zatiaľ na Slovensku sú všetci bakalári len akademickí."
Martina Gapčová: "Štúdium bude vyzerať prvé dva roky rovnako ako u bežných denných poslucháčov, ale s letnou praxou v bratislavskom závode. Hovorkyňa automobilky Lucia Kovarovič-Makayová."
Lucia Kovarovič-Makayová, hovorkyňa Volkswagenu: "Na rozdiel od klasického štúdia budú študenti počas celého tretieho ročníka pracovať vo Volkswagen Slovakia, a to už na konkrétnych úlohách a projektoch s prideleným mentorom. Za to im bude prislúchať aj mzda."
Martina Gapčová: "Pilotný projekt plánujú spustiť v septembri, najskôr pre desať študentov. Člen predstavenstva bratislavskej automobilky Eric Reuting."
Eric Reuting, člen predstavenstva Volkswagen Slovakia: "Bakalár v automobilovom priemysle dôkladne pripraví absolventov pre potreby praxe. Tých budeme čoraz viac potrebovať najmä v súvislosti so zavádzaním nových technológií."
Martina Gapčová: "Absolventi by mali nájsť po štúdiu uplatnenie na pozíciách stredného manažmentu. Takýto odborníci chýbajú aj v trnavskej automobilke PSA. Hovorca Peter Švec."
Peter Švec, hovorca PSA Trnava: "V našom prípade ide konkrétne o posty napríklad technika údržby, analytikov a metrológov. Hovoríme o desiatkach pracovných postov, ktoré by sme takýmto spôsobom vedeli obsadiť."
Martina Gapčová: "Rezort školstva, podľa hovorkyne Ivana Skokanovej, oceňuje takúto spoluprácu vysokých škôl a súkromných spoločností."
Ivana Skokanová, hovorkyňa ministerstva školstva: "Takýto typ spolupráce môže pozitívne ovplyvniť nielen vnímanie bakalárskeho štúdia, ale tak isto aj zatraktívniť technické odbory pre budúcich študentov vysokých škôl."
Martina Gapčová: "Nový program by chceli po akreditácii rozšíriť od septembra 2018. Už teraz o takýchto absolventov prejavili záujem ďalšie veľké strojárenské podniky pôsobiace u nás."