Prejsť na obsah
Verejnosť


Fenomén sucha sa podľa odhadov týka 17 percent územia Európy a nevyhýba sa ani Slovensku. Vplyvy sucha sa budú v nasledujúcich rokoch ďalej prejavovať.
Prvý návrh programu H2ODNOTA V KRAJINE, ktorý konkrétnymi krokmi dokáže predchádzať vplyvom sucha na obyvateľov, ekonomiku regiónov či na prírodu, predstavilo ministerstvo životného prostredia. Na viaceré opatrenia vymedzilo 70 miliónov eur z eurofondov a zo zdrojov Environmentálneho fondu. Dôsledkom sucha dnes Slovensko nečelí v takej miere ako iné európske krajiny. ,,Priemerná ročná teplota vzduchu na Slovensku vzrástla v období rokov 1991 až 2014 o jeden stupeň Celzia v porovnaní s obdobím 1961 - 1990. To zvýšilo nároky na vodu. Sucho tak môže zasiahnuť ktorúkoľvek oblasť Slovenska," hovorí Lívia Labudová, klimatologička zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Doterajší prístup k problematike sucha na Slovensku dostatočne neprepájal aktivity v jednotlivých odvetviach. Činnosti v krajine nenadväzovali na opatrenia v mestách a obciach či v poľnohospodárstve. Práve to má zmeniť program H2ODNOTA V KRAJINE. Na jeho príprave sa podieľali odborníci z envirorezortu, agrorezortu, GWP Central and Eastern Europe, Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra, Slovenského hydrometeorologického ústavu, Slovenského vodohospodárskeho podniku, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a Výskumného ústavu vodného hospodárstva.
Milióny na vodozádržné opatrenia
Konkrétne opatrenia z programu si vyžiadajú sumu presahujúcu sto miliónov eur. Potrebné financie budú čerpané z eurofondov či Environmentálneho fondu. Len ministerstvo životného prostredia už vyhlásilo, že do konca roka vyhlási výzvy v hodnote 70 miliónov eur. Pri riekach plánuje envirorezort napríklad obnovu mokradí, brehových porastov či zalesňovanie brehov. Už dnes je otvorená výzva z Operačného programu Kvalita životného prostredia na 50 miliónov eur. Financie možno čerpať na budovanie lesných porastov, ktoré budú držať vodu, na vybudovanie ďalšieho kanálu popri rieke a podobné opatrenia. Zároveň sa envirorezort chce sústrediť na čistenie sedimentov v riekach, čím sa zvyšuje schopnosť tokov zadržiavať vodu.
Obnova závlahových kanálov
V mestách a obciach plánuje naďalej podporovať opatrenia na zachytávanie dažďovej vody: od jednoduchých zariadení, ako sú sudy, jazierka či rybníky až po náročnejšie zelené strechy. Na vodozádržné opatrenia v obciach a mestách pripravuje výzvu vo výške 17 miliónov eur. Výzva sa vyhlási do konca tohto roka. Rezort v tejto oblasti ráta aj s financiami z Environmentálneho fondu. Zvláštnu kapitolu predstavujú betónové plochy. Pri rekonštrukciách a výstavbe parkovísk chce ministerstvo prostredníctvom obcí dosiahnuť, aby sa preferovala takzvaná zatrávňovacia dlažba, ktorá spevní plochu, no umožňuje aj priesak dažďovej vody. V poľnohospodárstve program H2ODNOTA V KRAJINE považuje za potrebné obnoviť 510 kilometrov závlahových kanálov a celkovo modernizovať závlahový systém na Slovensku. V lesohospodárstve odporúča zaoberať sa zložením lesov, aby mohli odolávať suchu, stabilizovali svahy, upravovali sa prietoky pri dažďoch. (MŽP

[HN 21/11/2017]