Prejsť na obsah
Verejnosť

Štátny podnik Vodohospodárska výstavba si chce vychovávať svojich budúcich zamestnancov už počas vysokoškolského štúdia. Generálny riaditeľ podniku Daniel Kvocera a dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave Stanislav Unčík podpísali vo štvrtok dodatok k Rámcovej dohode o spolupráci, ktorý zefektívni zapájanie študentov do praxe.
„V súčasnosti máme na praxi prvého študenta, v krátkom čase očakávame ďalších troch. Koľko ich postupne bude, závisí od záujmu študentov, my, samozrejme, chceme zapojiť do tohto procesu čo najviac študentov. Umožní nám to nastavovať program tak, aby bol výhodný pre študentov, školu i náš podnik,“ povedal Kvocera.
Počas praxe prejdú študenti celým procesom od najnižšej pozície až po participáciu na projektoch, ktoré bude Vodohospodárska výstavba, š.p., realizovať. „V krátkej dobe budeme mať projektové tímy, ktoré budú zriadené pre dva veľké projekty,“ skonštatoval Kvocera.
Študenti tak budú mať možnosť spolupracovať na projekte generálnej opravy turbogenerátorov na Vodnom diele Gabčíkovo, ktorý potrvá desať rokov, a tiež na projekte Inovácia a modernizácia plavebných komôr na Vodnom diele Gabčíkovo, ktorý je plánovaný do roku 2022. „Naším cieľom je pripraviť si študentov pre naše pracovné pozície, pretože bude potrebná generačná výmena. Do pracovného procesu vieme zapojiť troch až siedmich ľudí ročne,“ povedal generálny riaditeľ podniku.