Prejsť na obsah
Verejnosť

Jaroslav Zápala, moderátor: „Pitná voda v ohrození. Antibiotiká či antikoncepcia sa po požití nevyparia. Po spláchnutí končia v kanalizácii a potom v riekach. Naši vedci tvrdia, že o pár rokov môžeme mať problém. Rozhodli sa mu zabrániť, vyrábajú unikátnou čističku vôd.“
Lucia Hlaváčková, redaktorka: „Akokoľvek moderné čističky poznáme, vodu nedokážu zbaviť všetkých nečistôt, ako sú napríklad zvyšky liekov.“
Ladislav Štibrányi, chemik STU: „Vo Viedni niekto zje pilulku acylpyrínu, nie celý acylpyrín sa metabolizuje, cez čističku odpadných vôd to príde do Dunaja a to tu pritečie k nám vsiakne to do spodných vôd a my to potom v nejakej malej koncentrácii zasa pijeme vo vode, ktorá sa objaví napríklad v nejakých studniach na pitnú vodu.“
Lucia Hlaváčková: „Aj keď sú koncentrácie týchto látok nízke, vzhľadom na množstvo používaných liečiv je pravdepodobné, že sa budú zvyšovať a to môže byť problém.“
Ján Híveš, vedúci projektu (FCHPT STU Bratislava): „Sú známe prípady aj tak veľmi nízkej koncentrácie napríklad hormónov, ktoré sú prítomné v odpadových vodách, môžu spôsobovať nedozierne následky na faune a flóre. Sú rybičky, ktoré v tomto prostredí napríklad strácajú pohlavie, strácajú chrbticu, farbu očí. Stačí to v koncentrácii dajme tomu 2 gramy na celý rybník, aby už toto spôsobili.“
Ladislav Štibrányi: „Aký to má účinok na ľudí, mnohokrát sa to zistí až po rokoch. Keď vyvinuli DDT, tak všetci boli radi, že majú prostriedok proti komárom a keď zistili, že DDT už je v tuleňoch na Severnom póle, tak zistili, že tá látka nie je až taká výborná. Takže my chceme s predstihom odstrániť látky, ktoré možno o štyri, päť rokov sa ukážu ako potenciálne veľmi nebezpečné.“
Lucia Hlaváčková: „A tak kým nie je neskoro, dali desiatky vedcov hlavy dokopy a vyvíjajú technológiu, ktorá by tieto nežiaduce látky vo vode zlikvidovala.“
Ladislav Štibrányi: „Ambíciou je čistiť aj odpadné vody zo skládok nebezpečných odpadov. Chceme použiť reakcie, ktoré nebudú vnášať do tej čistenej vody chemikálie a skôr budeme používať fyzikálno-chemické procesy, ktoré sú možné aplikovať aj vo veľkom merítku.“
Daniela Pavúková, doktorandka: „Tak toto je fotoreaktor, je to prvá fáza toho výskumu, v ktorom ožarujeme vlastne UV žiarením naše modelové vzorky.“
Lucia Fašková, doktorandka STU: „Roztok, ktorý sme hore ožarovali UV fialovým žiarením, sme následne analyzovali na kvapalinovom chromatografe a výsledky môžeme vidieť tuto v nasledovnom zázname.“
Lucia Hlaváčková: „A teda aké výsledky vidíme?“
Lucia Fašková: „Sa nám podarilo úspešne zoxidovať toluén.“
Lucia Hlaváčková: „V preklade to znamená, že technológia by mohla byť do piatich rokov vyvinutá a použiteľná, no a podľa dostupných informácií sú naši vedci prví, ktorí by s týmto vynálezom mohli prísť. Lucia Hlaváčková, televízia Markíza.“