Prejsť na obsah
Verejnosť

Ako by mohla v budúcnosti vyzerať bratislavská Dúbravka? S nápadmi prišli študenti architektúry STU. Ich prezentáciu si môžete zdarma pozrieť aj vy.
S ideou návrhov od mladých architektov prišiel dúbravský a župný poslanec Juraj Štekláč, ktorý oslovil katedru architektúry Stavebnej fakulty STU, konkrétne docentku Jarmilu Húsenicovú a architektku Evu Boreckú. „Prvotnou myšlienkou bolo riešiť územie medzi štyrmi vysokými modrými domami pri kultúrnom dome,“ hovorí poslanec. Jeho myšlienky sa chopili študenti šiesteho ročníka pod vedením architekta Dušana Mellnera, ktorí riešili Centrálnu mestskú zónu Dúbravky.
Práce študentov predstavia 13. marca 2019 v Dome kultúry Dúbravka, prezentácia sa začne o 17.00 h v oranžovej sále. Bude spojená s predstavením ideí a vízií, diskusiou. Vstup je voľný, práce budú v dome kultúry vystavené do polovice apríla.
„Študenti riešili modelové situácie budúceho centra s rôznymi zadaniami a následne overovali cez priestorové modely možnosti svojich návrhov,“ priblížil Dušan Mellner. „Dlhodobo chýbajúce centrum a rozptýlenie jednotlivých funkcií - mestský úrad, okresný súd, dom kultúry a podobne sa podpísalo pod identitu tejto mestskej časti, v ktorej býva cez 35 000 obyvateľov. Doteraz funkciu centra suplovali rôzne iné podružné priestory situované pozdĺž hlavných ulíc Saratovská a M. Schneidera-Trnavského, tvoriace komunikačnú tepnu Dúbravky,“ dodal.
Študenti riešili problém funkčných plôch – obchodu Lidl, Kostol Ducha Svätého, Dom kultúry Dúbravka, stará pošta, okresný súd a iné, dopravy a inžinierskych sietí a podobne.
Práce prinášajú rôzne námety, napríklad študenti umiestnili automobilovú dopravu do podzemia.
„Verím, že táto spolupráca s Katedrou architektúry Stavebnej fakulty STU bude pokračovať,“ hovorí starosta Martin Zaťovič. „Teší ma, že študenti by mali témy Dúbravky rozpracovávať aj naďalej. Ich práce a prezentácie pomáhajú im samotným pri získavaní skúsenosti, no aj mestskej časti pri spoznávaní možností riešení, vízií a nápadov.“

https://www.bratislavskenoviny.sk/samosprava/53705-vizualizacie-studenti-ukazali-napady-ako-by-mohlo-vyzerat-nove-centrum-dubravky