Prejsť na obsah
Verejnosť

Viliam Stankay, moderátor: „Tri slovenské vedecké inštitúcie chcú spoločne tvoriť špičkovú vedu. Zástupcovia Univerzity Komenského, Slovenskej technickej univerzity a Slovenskej akadémie vied podpísali spoločné memorandum o spolupráci. Doktorandi a vedci z týchto troch inštitúcií budú môcť navzájom jednoduchšie využívať laboratóriá či iné zariadenia.“
Ján Zošák, redaktor: „Zlepšenie vysokoškolského vzdelávania, rozvoj vedy, vzdelanosti a kultúry. To sú základné myšlienky toho, prečo slovenské vedecké inštitúcie spájajú svoje sily.“
Marek Števček, rektor Univerzity Komenského v Bratislave: „Chceme, aby slovenská veda bola konkurencieschopnejšia než doposiaľ a tomu má slúžiť to, že tri najsilnejšie vedecké inštitúcie v tejto republike sa do istej miery spájajú, aby si vzájomne pomáhali.“
Ján Zošák: „Nové vedenie univerzít priniesli aj to, že sa z konkurentov stali spojenci. Spoločne sa tieto tri inštitúcie chcú vyjadrovať k spoločensky významným témam a vytvoria aj spoločné výskumné pracoviská.“
Pavol Šajgalík, predseda Slovenskej akadémie vied: „Bolo by celkom racionálne, aby tieto pracoviská pracovali pod nejakou jednotnou hlavou s nejakou jednotnou víziou a boli by prístupné pre všetkých. Čiže takýchto projektov máme naozaj v hlave viacero.“
Marek Števček: „Niektoré prístrojové a technologické vybavenie má SAV-ka, niektoré má STU-čka, niektoré máme my. A budeme veľmi intenzívne spolupracovať na to, aby vedecké tímy mohli participovať a na prístrojoch, ktoré má ten druhý alebo tretí z nás.“
Ján Zošák: „Univerzitu Komenského a Slovenskú technickú univerzitu spája aj projekt Accord, ktorý chce udržať talentovaných študentov doma a pritiahnuť slovenských vedcov zo zahraničia. Viac ako 100 miliónov eur investujú do zlepšenia výskumných priestorov či na odbornú činnosť vedcov.“
Miroslav Fikar, rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave: „Jedná sa o vybudovanie vedeckého parku oboch týchto dvoch inštitúcií. Je to jeden z najväčších projektov, ktorý v Slovenskej republike vlastne bol.“
Ján Zošák: „Vedci SAV, UK a STU vyprodukujú viac ako 55% slovenských vedeckých publikácií evidovaných v databáze Web of Science.“